LADA: ‘Geef inwoners een stem via referendum’

HOLLANDS KROON – De fractie van LADA wil de inwoners van Hollands Kroon nog meer laten meebeslissen over wat er in de gemeente Hollands Kroon afspeelt. LADA wil daarom op lokaal niveau het referendum invoeren als onderdeel van de inwonersparticipatie en verhoging van de democratie.

Raadplegend referendum

De grondwet staat een bindend referendum zoals bv. in Zwitersland niet toe, daarom komt LADA met het voorstel om een raadgevend referendum in te voeren in Hollands Kroon. De uitkomst van een raadgevend referendum kan daarom door een raadslid worden gevolgd of worden genegeerd. LADA wil voor het raadgevend referendum grotendeels de richtlijnen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) volgen. In deze richtlijnen kunnen de inwoners van Hollands Kroon zelf een referendum aanvragen over onderwerpen die door de politiek worden besproken waardoor zij de kans krijgen om hun mening te laten horen over een aankomend raadsbesluit.

LADA wil ook de mogelijkheid open houden dat ook de gemeenteraad een referendum kan houden om de inwoners van Hollands Kroon om raad te vragen voordat er een besluit over een onderwerp is genomen. Dit buiten de andere mogelijkheden om die de raad nu al tot haar beschikking heeft zoals inspraakavonden,buurtbezoeken, enquêtes en het digitale discussieplatform Argu. Wanneer het digitale platform Argu verder doorontwikkeld gaat worden zal deze een goed alternatief zijn voor een raadplegend referendum volgens LADA.

1,50 euro per inwoner

Aan het houden van een raadgevend referendum zijn kosten verbonden, zo kosten het Hollands Kroon bij het laatste referendum over het associatieverdrag met Okraïne 44.000 euro buiten de kosten van het personeel om, dit bedrag werd vrijwel geheel gedekt door een bijdrage van het rijk, 47.807,- euro.

Bij het houden van een raadgevend referendum in Hollands Kroon komen deze kosten volledig voor rekening van Hollands Kroon waar LADA dan uitgaat van 1,50 euro per inwoner waardoor er moet worden uitgegaan van ongeveer 70.000,- euro per referendum.

Argu

Uit eigen onderzoek van LADA blijkt dat Argu gebruikt kan worden als referendumplatforum door bijvoorbeeld de inwoners van Hollands Kroon te laten stemmen via DigiD of door het verstrekken van een unieke inlogcode. Technisch blijkt het wel mogelijk te zijn maar naar de kosten hiervan zal een nader onderzoek nodig zijn. Het koppelen van Argu aan DigiD heeft tijd en geld nodig, dit kan wel tot een jaar duren voor beide systemen aan elkaar zijn gekoppeld en veilig te gebruiken zijn. Om de koppeling mogelijk te maken moet er eerst een PKI overheidscertificaat door Argu moeten worden aangevraagd en dit kan alleen als Argu formeel de opdracht heeft gekregen om een publieke dienst te gaan uitvoeren zoals het houden van een raadgevend referendum.

De gemeenteraad gaat op 2 mei discussiëren over het voorstel van LADA.

Reageer op dit onderwerp