Lustrumboek door Van Bruggen en Bouchakour over redders & drenkelingen

HOLLANDS KROON – Arnold van Bruggen en Morad Bouchakour maakten lustrumboek voor 250 jaar oude Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. Donderdag 12 oktober aanstaande tussen 14:00 en 18:00 uur viert de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen haar 250-jarig bestaan in de Kromhouthal in Amsterdam. Verhalen van redders en drenkelingen staan op deze feestelijke middag centraal.

In het bijzijn van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix staan we hierbij stil. Naast interviews met redders en drenkelingen, vertelt Professor Dr. Dick Swaab waarom sommige mensen wel en anderen niet handelen bij een bijna verdrinking. Onder de 250 gasten zijn vele redders uit het hele land, die in de afgelopen jaren door de Maatschappij zijn bekroond voor hun redding. Het lustrumboek wordt deze middag uitgereikt.

Lustrumboek ‘Wanneer minuten uren duren’

‘Priscilla schreeuwde dat er nog twee baby’s onder water lagen. Inmiddels waren er minuten verstreken. Al rennend had André zijn pak en schoenen uitgetrokken en hij sprong het water in. Hij kon aan de zijkant vaste grond onder zijn voeten vinden waardoor ze de bakfiets konden draaien.’

Het jubileumboek bevat twaalf aangrijpende verhalen uit de recente geschiedenis over reddingen, geredden en redders die door de Maatschappij bekroond zijn, opgetekend door auteur Arnold van Bruggen. Fotograaf Morad Bouchakour ging samen met hen terug naar de plek waar het allemaal gebeurde. De verhalen zijn afkomstig uit het hele land, bijna elke provincie komt aan bod.

Maatschappij tot Redding van Drenkelingen

Eeuwenlang gold in Nederland dat wie te water raakte, vrijwel zeker verdronk. In Amsterdam alleen al verdronken op één dag soms tientallen mensen. Daarom werd in 1767 door een aantal Amsterdamse notabelen De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen opgericht. De doelen waren duidelijk: wegnemen van angst voor bewusteloze drenkelingen, stimuleren van onderzoek, voorlichting geven over het redden van drenkelingen en het bekronen van redders, die drenkelingen van een verdrinking hebben gered. De Maatschappij heeft in haar 250-jarig bestaan ruim 7000 bekroningen toegekend.

Nu, 250 jaar later, staat de Maatschappij nog steeds dezelfde doelen voor. Ook brengen ze het probleem internationaal onder de aandacht. Gaius Voûte, voorzitter van de Maatschappij: ‘In Nederland verdrinken jaarlijks 220 mensen, wereldwijd zijn dat er ruim 300.000. Water blijft onlosmakelijk met Nederland verbonden en dus zijn drenkelingen van alle tijden en daarmee ook de redders. Mensen die in actie komen waar dat noodzakelijk, maar helaas niet vanzelfsprekend is. De maatschappij bekroont jaarlijks meer dan 80 van deze redders.’

Reageer op dit onderwerp