Hollands Kroon Actueel

Theo Moras brengt ook trouw zijn (tegen)stem uit.

Column Theo Moras – Open brief

HOLLANDS KROON – Als (zeer) betrokken inwoner van Hollands Kroon ben ik toch wel geschrokken van de tekst in het NHD in de krant van woensdag, heb hier slecht van geslapen en spreek hier alsnog mijn zorgen uit.

Coalitie

Coalitie Hollands Kroon op zijn vroegst eind deze week bekend. Informateur Jip Pankras van SHK (Senioren Hollands Kroon) verwacht op zijn vroegst eind deze week uitsluitsel te geven over de nieuwe coalitie in Hollands Kroon. De tijd dringt heb ik hieruit begrepen als het al niet te laat is, maar dat kan me er toch niet van weerhouden nog enkele voorbeelden en vooral bedenkingen onder de aandacht te brengen. Waarschijnlijk begrijpt u ook dat de toekomst van Hollands Kroon me naar aan het hart ligt en ik als “ÖPA” waarschijnlijk aan m’n laatste kunstje bezig ben om in mijn ogen nog te redden wat er nog te redden valt.

Niet dat de wereld anders vergaat want dat gebeurt niet, en Hollands Kroon blijft gerust bestaan en zeker als die ook nog min of meer in de handen van SHK ligt. Laat ik voorop stellen dat ik niets heb op de persoon Meskers of andere raadsleden die de gemeente nu gaan vertegenwoordigen. Ik zeg mijn mening eerlijk en oprecht en heb dat ook al op enkele manieren uitgebreid laten blijken Alle partijen hebben volgens de informateur aangegeven voor een raadsbrede samenwerking te zijn met een selectie van wethouders op basis van hun vakkennis in plaats van politieke kleur.

Laat formateur Jip Pankras van Hollands Kroon zich hierbij aansluiten, hier is onze gemeente bij gebaat. Wat mij hier toe brengt zijn ook dingen en voorvallen uit het verleden, mede gesteund door berichten die ik nog een uit mijn rommelige archief heb terug kunnen vinden. Zoals men misschien nog wel weet heb ik alle Regie vergaderingen gevolgd en bezocht die toen door een externe voorzitter zijn geleid waar ik in de laatste vergadering in Wieringerwerf door die voorzitter (Frank Rozenberg (staf@obmc.nl) nadrukkelijk werd gecomplementeerd ook al heb ik daar als eenling uit de gemeente Niedorp daar telkens aanwezig, zoals verwacht niets kunnen bereiken.

Bij al die bijeenkomsten werd de toon vooral gezet door de afgevaardigden Meskers en Vlaming uit de gem. Anna Paulowna en die uit Niedorp over het algemeen alleen maar aanwezig waren. Daar waar Meskers en Vlaming destijds eensgezind en volvertrouwen optrokken om deze voor ons onverteerbare fusie indeling over de streep te trekken.

Daar wil ik dan toch het volgen over opmerken en onder de aandacht brengen, dus wat er voor die tijd in die zgn. eensgezinde gemeente heeft afgespeeld in de laatst twee raadsperioden van hun bestaan wat uit onderstaand kranten artikel zal blijken. Hier zegt Meskers feitelijk hetzelfde waar ik nu momenteel op hamer;

Meskers hekelt de bestuurscultuur de coalitie wordt gevormd door twee partijen waar in de publieke en overheidssector domineren. Artikel opgezocht in m’n stoffige archief: De VVD, grootste partij na de verkiezingen valt naast de boot.

Theo Meskers, voorman van de liberalen: “Er verandert nu niks. De verkiezingen hadden net zo goed niet gehouden kunnen worden”. Wij zijn verontwaardigd over deze minachting van de uitslag. Het CDA heeft ons al vlak na de verkiezingen de toegang tot de coalitie ontzegd.”

CDA en PvdA bezetten negen zetels in de raad. Volgende week wordt voorgesteld in te stemmen met deze coalitie en behoud van beide wethouders, Lia Franken (CDA) en Fijko van der Laan (PVDA).

Franken: “Ten opzichte van de vorige verkiezingen hebben we slechts een zetel minder, er is dus voldoende vertrouwen in ons.”

Voor de PvdA was de houding van de VVD in de afgelopen periode reden om geen samenwerking aan te gaan. Johan Veul: “De VVD bracht meermalen door de raad vastgestelde punten opnieuw ter discussie.

Meskers ziet het anders: “Het CDA was uit op macht en niet op goed bestuur. Anders zou ze daadwerkelijk geprobeerd hebben onderhandelingen te voeren. Nu heeft het CDA bereikt dat ze in de coalitie de grootste fractie is.”

Meskers hekelt de bestuurscultuur: De coalitie wordt gevormd door twee partijen waarin de publieke en overheidssector domineren. De VVD had tot doel van daaruit een cultuuromslag in het openbaar bestuur te bewerkstelligen; concreter, slagvaardiger en in betere afstemming met de inwoners. Kennelijk ervaart het CDA dit als bedreigend.

Wij kunnen helaas niet anders dan de uitslag respecteren en zullen de oppositierol van de afgelopen vier jaar weer oppakken.

Over anderhalf jaar wil de VVD in Amstelmeer wel een leidende rol gaan spelen”

————————————————————————————————————————————–

Hieronder een bericht van 24-11-2011 door Harry de Jong wat betrekking heeft op de eerste verkiezingen direct na de herindeling. Uitslag verrast na nummer een VVD wint afgetekend, CDA tweede partij, Senioren op stoom.

De VVD is de even verwachte als afgetekende winnaar geworden van de verkiezingen voor fusiegemeente Hollands Kroon. Achter de winnaar met acht zetels was het heel wat spannender. Het CDA mocht zich aan het einde van de avond met vijf zetels nummer twee noemen, terwijl de Senioren partij Hollands Kroon een entree maakt met vier zetels, net zoveel als de PvdA.

Voor lijsttrekker Jan Swaag (VVD) lag de uitslag van acht zetels in de lijn der verwachting: “Ik ging uit van zeven, acht of zelfs negen zetels. We zijn in alle vier fusiegemeenten goed vertegenwoordigd. Waren we op zes blijven steken, dan was er iets fout gegaan.” Elaine Vlaming (CDA) was verrast met vijf zetels. “Gezien de landelijke tendens voor de partij, hoopte ik op drie, misschien vier.”

De vier zetels voor de Seniorenpartij waren voor aanvoerder Piet Bruijsten  een duidelijk signaal dat ouderen toe zijn aan een beter ouderenbeleid. Dat kan op gemeentelijk schaal bijvoorbeeld door veel zorgvuldiger om te springen met de WMO en zorgvoorzieningen. Daar zullen we ons hard voor maken in Hollands Kroon.

Van de lokale partijen sprong Lada eruit met drie zetels. De partij is ontsproten uit onvrede in Niedorp over Hollands Kroon-fusie, maar heeft dat nu achter zich gelaten. Wat we in Niedorp wellicht kwijt zijn geraakt, hebben we in het buitengebied weer bij gewonnen“, dacht lijsttrekker Rob Ravenstein. “Of het zijn in Niedorp vooral de Lada-stemmers geweest, die naar de stembus zijn gegaan.. Maar ik denk het eerste. ”

Dan hieronder nog een bericht van na de volgende verkiezingen waarin Senioren Hollands Kroon en LADA als grote winnaars uit de bus kwamen

Burgemeester Jaap Nawijn nam hen gisteravond de eed of de belofte af. De gemeenteraad van Hollands Kroon ziet er nu als volgt uit: namens de VVD zitten Jan Swaag, oud-wethouder Theo Meskers, Alexander op de Weegh, Ada de Haan en Willem Groot in de raad.

Elaine Vlaming-Kroon, Theo Groot, Sjaak Vriend en Reginald Visser vormen samen de fractie van het CDA. Oud-wethouder Jan Steven van Dijk, Fijko van der Laan, Sylvia Buczynski vormen de fráctie van de PvdA. De grote winnaar van de verkiezingen, Senioren Hollands Kroon, heeft voorlopig Jip Pankras, Mary van Gent-Overdevest, Jeffrey Leever, Pim de Herder, Jan Muntjewerf en Piet Bruijstens als raadsleden, maar dat kan door de collegevorming nog veranderen als één of meer een wethouders positie ambiëren.
Datzelfde geldt voor de fractie van Lada,

Die eveneens als winnaar uit de verkiezingsstrijd kwam. Lada heeft Henk van Gameren al naar voren geschoven als fractievoorzitter, bij de andere partijen wordt daar later nog over besloten. De Lada-fractie bestaat verder uit Rob Ravesteijn, Ard Smit, Peter Couwenhoven, Lida Brussaard-Ursem en Henk-Jan Wittink. D66 heeft de fractie verdubbeld, naast Niels Busker neemt Liesbeth Vlietstra-Wouterse ook nog plaats in de raad. Johan Paul de Groot is opnieuw fractievoorzitter, van de ChristenUnie. Jan Eichhorn ” is de nieuwe man van GroenLinks en Dorien Sijbenga-van den Outenaar zit opnieuw in de raad voor Progressief Hollands Kroon. 

En nu is dhr. Pankras informateur en richt ik me in een ultieme poging tot de fractie voorzitter van SHK om toch nog eens heel goed na te denken op het geen er gebeuren gaat.

Nogmaals ; het is in het belang van de gemeente Hollands Kroon. 

Met vriendelijke groet,

Theo Moras.

(Criticaster)

Reageer op dit onderwerp