Hollands Kroon Actueel

Hollands Kroon wil hogere kwaliteit openbare ruimte

ANNA PAULOWNA – In het nieuwe coalitiekakkoord is opgenomen dat Hollands  Kroon extra streng gaan controleren of de aannemers die de openbare ruimte bijhouden, het werk uitvoeren volgens de vastgestelde kwaliteitseisen. Dit geldt vooral voor het onderdeel onkruid op de verharding en in de goten.

Controles kwaliteit openbare ruimte

Iedere maand worden 75 willekeurig gekozen locaties gecontroleerd. Er wordt dan getoetst of de locatie voldoet aan de vastgestelde kwaliteitseisen op het gebied van onkruid, zwerfafval en onderhoud van het gazon. Tekortkomingen worden aan de aannemer medegedeeld. Het bedrijf heeft dan vijf werkdagen de tijd om te zorgen dat het onderdeel wel voldoet aan de vastgestelde kwaliteitseisen. In sommige gevallen kan de gemeente dan overgaan tot het uitdelen van boetes.

Situatie mei 2018

Vooral tijdens de groeizame maanden (mei – augustus) ziet de gemeente het aantal klachten over het openbare groen toenemen. Daarom is besloten om juist in deze maanden extra streng te controleren.

De controleronde van mei geeft globaal het volgende beeld:

 
Onderdeel % dat voldoet aan de kwaliteit % dat niet voldoet aan de kwaliteit
Onkruid op verharding 73% 27%
Onkruid in plantsoenen 90% 10%
Zwerfafval 98% 2%
Onderhoud gazon 97% 3%
Totaal gemiddelde 86% 14%

Herstel

Het doel is om minimaal 90% van de openbare ruimte te laten voldoen aan de beoogde kwaliteit. Een 100% score ziet Hollands Kroon, zeker tijdens de groeizame periode, niet reëel. De volgende controleronde staat gepland voor eind juni.

Maak zelf een melding!

Heeft u groen- of snoeiklachten? Meld het dan aan de gemeente via de Fixi app

Reageer op dit onderwerp