Hollands Kroon Actueel

Einde kermis voor Hippolytushoef?

Criticaster Theo Moras en de botsauto’s beerput

HIPPOLYTUSHOEF – De firma Jonker-Blokker heeft deze autoscooter gekocht per maart 2008, deze autoscooter staat sinds 2008 in Hippolytushoef te draaien, hiervoor draaide een andere autoscooter van de firma op dezelfde locatie. 

De Veiligheidsregio Noord heeft per 2016 de standplaats goedgekeurd, er zouden brandslangen onder de voorvloeren van de autoscooter geplaatst worden, maar toen de Boa van de gemeente en de brandweer o.l.v. Marcel Verschuren ter plekke waren hoefde dit zelfs niet meer.

Peter Flaming heeft dit zelfs in een email bevestigd. (In een persoonlijk gesprek met de SBNK heeft de brandweer uit het dorp gemeld dat zij het niet eens waren met de heer Jaap Nawijn.)

De heer Blokker heeft in juli 2016 samen met Marcel Verschuren van de Veiligheidsregio de opstelling van de kermisattracties gecontroleerd.

Deze opstelling is destijds door hun akkoord bevonden, en was conform de ingediende tekening. Nu wordt er beweerd dat burgemeester Nawijn de kermis van 2017 gered zo hebben door de opstelling voor 1 jaar te gedogen met aangepaste veiligheidsmaatregel. (permanente brandwacht, en blusleidingen onder de attractie door etc.)

Nee, daar klopt dus helemaal niets van, want de burgemeester heeft destijds eieren voor zijn geld gekozen onder advies van de jurist welke betrokken was bij het gesprek, welke hij voerde na een onderbreking van de vergadering in een overleg met voorzitter SBNK Arjan Blokker, de jurist en Jaap Nawijn.

De kermis heeft zelf helemaal geen afspraken gemaakt om deze problemen op te lossen, nee per 27 juli 2017 kregen ze het fiat dat wanneer er brandwachten werden geplaatsten het in orde was.

Dit kwam uit een voorstel van Piet Ottens, terwijl Piet Ottens zelf het niet nodig achtte.

Hij heeft n.l. jarenlang zelf een functie bekleed als brandweerman, hij meldde tevens dat je nooit tegen een gebouw aan kon staan om de brand te blussen maar een stuk er van af, en daar was alle ruimte.

Tevens zijn de panden bij een eventuele brand ook blusbaar vanaf het Aldi-terrein.

Er is in dit overleg niet gesproken dat het volgend jaar beslist niet meer mocht.

Burgemeester Jaap Nawijn meldde toen dat hij niet de intentie had om de kermis niet te laten doorgaan, hij meldde dat hij burgervader was voor iedereen, hij meldde dat hij goed had nagedacht en dat zijn primaire belang de samenleving van Hippolytushoef was, dat we in oktober gingen evalueren en dan zouden wij verder kijken hoe het afgelopen jaar de kermis is verlopen en misschien kwamen er dan wel andere ideeën naar voren, misschien kon de kermis wel uitbreiden, kortom we gingen evalueren.

Met deze wetenschap dacht Karin Blokker dat nu alles voorbij was, en was blij met het besluit van Burgemeester Jaap Nawijn, zij hoefde geen verdere stappen te nemen naar de rechtszaal. 

In afwachting van de uitnodiging van de evaluatie zoals de heer Jaap Nawijn had gesteld op 27 juli 2017 bij elkaar te komen, kregen wij de uitnodiging op 17 oktober 2017 te verschijnen voor een evaluatiegesprek zoals in de brief vermeld stond, tot onze verbazing waren een aantal van de genodigden van de gemeente niet aanwezig waaronder Franklin Wijga en Brigitte van Yperen.     Op de vraag waar deze ambtenaren waren, meldde de heer Antoon Groot welke de vergadering leidde dat dit een oriënterend inventarisatiegesprek was en géén evaluatiegesprek, zoals de heer Jaap Nawijn met ons had afgesproken. We waren dan ook zeer verbaast er is over alle kermissen gesproken, waarbij de issue van de Gemeente HK was hoe er zo transparant mogelijk gehandeld zou kunnen worden, er werd zelfs over Hippolytushoef gesproken.  

Er kwam beslist niet in naar voren dat de Autoscooter niet meer mocht staan terwijl er wel naar gevraagd werd door de penningmeester van de SBNK, Marcel Verschuren gaf in ditzelfde overleg aan dat de burgemeester zeker debet is aan deze ellende.

Terwijl bij de uitnodiging van de vergadering o.l.v. A. Groot van 29 januari j.l. op de betreffende uitnodiging op was genomen dat de autoscooter niet op deze locatie mochten staan en bij de opening van het gesprek mocht er overal over gesproken worden maar niet over de autoscooterlocatie. Want dat was blijkbaar door de Gemeente HK al besloten. In dit zelfde gesprek werd er deelgenomen door twee Raadsleden welke per juli hun functie hebben neergelegd dat waren Ada de Haan en Marinus Hovius. Ze kwamen toen met geweldige voorstellen, de kermis compleet verplaatsen naar het buitengebied of de hele kermis weg en plaats maken voor een nostalgische kermis. Of naar het Aldi-terrein, dit terrein is direct getoetst maar deze wilde absoluut niet.                                                                                                                                                                         

Dit jaar is er eerst een ongewijzigde tekening ingeleverd waarbij een aantal huizen onbereikbaar bleken te zijn voor hulpdiensten. Per 22 mei 2018 is er een gewijzigde tekening ingediend, met als afstand 4,20 meter van belendende gebouwen af. De herziende geldende norm van de Veiligheidsregio Noord per december 2017 is dat er 2 meter van belendende gebouwen mag worden geplaatst. En nog even voor alle duidelijkheid de fa. Jonker-Blokker is niet op zoek naar “maatschappelijke onrust” maar naar eerlijkheid en de waarheid.  

Degene welke verantwoordelijk is voor deze “maatschappelijke onrust is de heer Nawijn zelf, met zijn uitspraken over de geschiedenis van Enschede, Volendam en monstertruckverhaal van Haaksbergen. Sterker nog, deze gebeurtenissen hebben zelfs geen invloed gehad op de regelgeving van de kermis.

Er wordt daarom nu campagne gevoerd omdat de waarheid onder ogen gezien moet worden, en dat niet de zinspelingen van Jaap Nawijn nageleefd moeten worden.

De publieke opinie heeft recht op de waarheid, daar komt bij dat er per 2018 helemaal géén advies is ingeroepen van de Veiligheidsregio Noord door de gemeente met de gewijzigde tekening van 22 mei 2018, vreemd om na een wijziging van de afstanden op de plattegrond geen advies te vragen aan de Veiligheidsregio Noord.

Nu blijven de geruchten gonzen dat de vergunning voor deze locatie niet werd verleent doordat niet voldaan zou zijn aan de brandweerregels en dat is onjuist.

Het zou wat anders zijn als dat de burgemeester het tegen zou houden omdat de woningen en panden niet bereikbaar zouden zijn voor hulp diensten.

Ook heeft de firma Jonker-Blokker een Brandoverslagberekening en hebben ze geen brandoverslag en met de herziende plattegrond zijn ook de woningen bereikbaar.

Nogmaals de brandweer heeft de firma destijds een reactie gegeven dat zij het niet met Jaap Nawijn eens zouden zijn.

De panden zijn bereikbaar met een doorrijroute van 4,20 meter, gelijkend aan Anna Paulowna, daar staan ze op dezelfde afstand van het gemeentehuis af en daar mag het wel.

Wie nu nog durft te beweren dat het “Nepnieuws” zou zijn mag ook zeker bij zich zelf te raden gaan.

Er is niets gelogen de enige welke continue zijn tekst verdraait en te berde brengt is Jaap Nawijn! Voor zover mogelijk is alles openbaar gemaakt, dan zou je toch mogen verwachten dat raadsleden die strijden voor de bevolking dit ook naar eer en geweten in de openbaarheid brengen. Net zoals ik/wij dat hebben gedaan en zoals eerder al is gezegd degene welke verantwoordelijk is voor deze “maatschappelijke onrust” is de heer Nawijn zelf en niemand anders. 

 

Reageer op dit onderwerp

HKA-ARCHIEF

Column Ben van Althuis – Vader (✝2006)

hkredactie

Column Roel Braaksma – ‘Wat schetst mijn verbazing.’

hkredactie

Column Nadine Swagerman – trut

hkredactie