VVD organiseert politiek café over duurzaamheid

KREILEROORD – Duurzaamheid is een hot item in de samenleving van vandaag. Maar wat doen we er mee in Hollands Kroon? Die vraag staat centraal tijdens een Politiek Café van de VVD, woensdag 17 oktober in het dorpshuis van Kreileroord, mfa De Doorbraak aan de Bollenstraat 66.

Een Politiek Café van de VVD is laagdrempelig. Wie dat wil kan z’n zegje doen. Sterker nog, de organisatoren zijn benieuwd naar hoe individuele inwoners omgaan met duurzaamheid. Rijden ze elektrisch, eten ze minder vlees of vinden ze dit soort vormen van duurzaamheid juist doorgeslagen marketing?

Don Varekamp en Bram Zwirs leiden een thema-discussie aan de hand van prikkelende stellingen. Daarbij zorgen ze voor enkele gasten, die over het thema inhoudelijk iets te melden hebben. Denk aan CO2-reductie, energietransitie en klimaatadaptatie. In ieder geval komt Andrea van Langen, lid van de VVD-fractie van Provinciale Staten. Zij vertelt over hoe vanuit de provinciale politiek tegen het thema wordt aan gekeken.

Uiteraard gaat de discussie vergezeld van een hapje en drankje. Daarbij zullen uiteraard lokale en streekproducten te proeven zijn. Kosteloos want voor de VVD is het Politiek Café een prima manier om met onze inwoners in gesprek te gaan.

Bij de bijeenkomst zijn dan ook fractieleden van de lokale VVD aanwezig. Zij gebruiken de avond om informatie op te halen voor de behandeling van het thema in de raad. In de raadsvergadering van begin november wordt de begroting vastgesteld voor 2019 en verder. In die begroting zijn op basis van het coalitieakkoord uitgaven opgenomen voor activiteiten die te maken hebben met de duurzaamheidsagenda van Hollands Kroon.

Reageer op dit onderwerp