Hollands Kroon Actueel

Hollands Kroon treft illegale huisvesting arbeidsmigranten aan

HOLLANDS KROON – Net als in 2017 zijn de afgelopen maanden diverse bedrijven en locaties gecontroleerd op huisvesting van tijdelijke werknemers. Er zijn mooie, nette, vergunde logiesaccommodaties aangetroffen, maar er zijn ook niet-vergunde situaties aangetroffen.

Ondanks dat Hollands Kroon veel aandacht schenken aan dit onderwerp, is gebleken dat er nog maar weinig ondernemers uit eigen beweging voor de benodigde vergunningen zorgen en pas in actie komen zodra de gemeente een handhavende maatregel opleggen. Dit is voor Hollands Kroon reden om door te gaan met extra controles op huisvesting, want het blijkt helaas nodig.

Handhavend optreden bij onveilige situaties

Bij onveilige situaties grijpt de gemeente direct in. Dat komt gelukkig niet vaak voor. In de meeste gevallen wijzen zij op de (on)mogelijkheden en vragen zij de betrokken ondernemer de benodigde omgevingsvergunning aan te vragen. Waar controles, het verstrekken van informatie en het verzoek de benodigde vergunningen aan te vragen niet leiden tot gewenste situatie, wordt handhavend opgetreden. De meest voor de hand liggende maatregel is het opleggen van een last onder dwangsom.

Informatiebrochure

Hollands Kroon heeft een speciale informatiebrochure uitgegeven waarin alles staat over arbeidsmigranten en huisvesting van deze groep werknemers.

Reageer op dit onderwerp