Hollands Kroon Actueel

Stiptheidsacties bij ambulancepersoneel Noord-Holland Noord

NOORDKOP – Omdat de onderhandelingen met de werkgevers zijn vastgelopen gaan vanaf morgen de stipheidsacties van het ambulancepersoneel in Noord-Holland Noord weer van start. Ambulancezorg Nederland wil niet meer verder praten met het FNV over een nieuwe cao van dit jaar enkel over die van 2019.

Werkgevers hebben voorgesteld om een nieuwe cao voor 2019 met een looptijd van een jaar overeen te komen. Daarnaast is een eenmalige compensatie aangeboden per januari 2019 om te voorkomen dat de arbeidsvoorwaarden binnen de acute zorg teveel uiteen lopen in 2018 door de verschillende looptijden van de cao’s. Een eerdere poging om de huidige cao open te breken mislukte omdat FNV het bereikte overlegresultaat afwees.

Het is nu helaas niet gelukt aan de hand van het eerder bereikte cao-overlegresultaat van 4 juni 2018 alsnog een akkoord voor de cao 2019 met FNV te bereiken. Tijdens het overleg bleek dat vakbond FNV Zorg en Welzijn niet bereid is de eerdere afspraken te vertalen in een nieuwe cao. Dit is teleurstellend omdat het resultaat dat eerder bereikt was na maandenlang constructief overleg veel draagvlak heeft binnen de ambulancesector en uitwerking verdient in een nieuwe cao. Omdat FNV nu al voor de tweede keer opstapt uit het overleg, vraagt AZN zich af of FNV wel goede afspraken wil maken voor de medewerkers in de ambulancesector.  

De acties bestaan o.a. uit het zich strikt houden aan de regels, dus niet sneller rijden dan de maximumsnelheid en zich aan de werk- en rusttijden houden en ook niet onnodig zwaar tillen.

Reageer op dit onderwerp