Hollands Kroon Actueel

Afvalstoffenheffing met procenten omhoog

HOLLANDS KROON – Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat de afvalstoffenbelasting is verhoogd van € 13,21 naar € 31,39 per ton afval. Deze verhoging wordt doorberekend in het tarief voor de afvalstoffenheffing. Daarnaast is het  tarief verhoogd met het inflatiepercentage van 2,4%.

Nieuw is dat het afval van scholen onder het huisvuil gaat vallen en zij kunnen kiezen om het afval te laten ophalen en te laten verwerken door de gemeente die het heeft uitbesteed aan HVC, zij betalen hier dan de afvalstoffenheffing voor.

De komende jaren zal de afvalstoffenheffing nog verder gaat stijgen omdat de wet het niet toestaat om niet 100% kostendekkend te werken. De afgelopen jaren vulde Hollands Kroon het tekort aan vanuit de pot algemene reserve, dit mag dus niet meer.

Reageer op dit onderwerp