Hollands Kroon Actueel

LADA niet blij met vergadering over Winkelhart Nieuwe Niedorp

ANNA PAULOWNA – In de raadsvergadering van 31 oktober werd het voorstel over de uitbreiding van het Winkelhart Nieuwe Niedorp na raadsbrede kritiek door het college van de agenda afgehaald. Daarbij kwam de toezegging dat er eerst nog een beeldvormende vergadering over dit onderwerp gehouden zou worden. Deze  vergadering is vastgesteld op 13 december a.s. en wordt gehouden in de raadszaal in Anna Paulowna.

Peter van Couwenhoven zegt in een reactie: ,,Beeldvormende vergaderingen zijn openbaar. Voor LADA is het dan ook onbegrijpelijk dat er niet voor gekozen is om deze vergadering in Nieuwe Niedorp te houden. Het is ook in strijd met het coalitieakkoord van SHK, VVD en CDA waarin we lezen in hoofdstuk 2. Speerpunten: Daar waar het om een locatie gebonden onderwerp gaat, kan de beeldvormende vergadering op locatie plaatsvinden.”

LADA is van mening dat beeldvormende vergaderingen waarin locatie gebonden onderwerpen op de agenda staan gehouden moeten worden in de kern waarin het speelt.

Reageer op dit onderwerp

HKA-ARCHIEF

CDA Tweede Kamerlid Mona Keijzer bezoekt de Noordkop

hkredactie

GroenLinks hamert op handhaven na vergiftiging hond door burenruzie

hkredactie

Nieuw bestuur GroenLinks Hollands Kroon

hkredactie