Hollands Kroon Actueel

Foto: Polderse Kermis
Foto: Polderse Kermis

Slechte ervaring Polderse Kermis Anna Paulowna oorzaak verplaatsing

ANNA PAULOWNA – De afgelopen Polderse Kermis in Anna Paulowna is volgens Hollands Kroon dusdanig onordentelijk verlopen dat de organisatie van de Polderse Kermis een last onder dwangsom heeft ontvangen van de gemeente Hollands Kroon.

De organisator van de kermis heeft volgens de gemeente de voorwaarden verbonden aan de vergunning overtreden en de inwoners niet voldoende beschermd tegen de nadelige gevolgen van deze overtredingen. Hollands Kroon wijst op het te vroeg opbouwen van het terrein en het te lang laten doorspelen van de muziek. In totaal heeft Hollands Kroon voor 70.000 euro aan dwangsommen verbeurd.

De gemeente heeft naar aanleiding van dit gebeuren het evenement laten evalueren onder de inwoners van de Spoorbuurt en daaruit komt naar voren dat het evenement te groot is geworden om nog langer in de Spoorbuurt te worden gehouden.

,, Overlast in de vormen van geluid, licht en geur zijn een te grote aanslag op het woongenot. Ook voor één van de  hulpdiensten die aanwezig is ter ondersteuning van het evenement is de belasting te groot. De politie geeft al langere tijd aan dat de gevraagde inzet om een evenement op deze locatie beheersbaar te houden een te grote druk vormt op de beschikbare capaciteit. Inzet tijdens dit evenement gaat ten koste van andere gebieden in de gemeente,” zegt de gemeente. 

Nieuwbouw

Op dit moment wordt ‘Het Polderhofje’  in de Spoorbuurt gerealiseerd, een hofje waar vooral ouderen die hulpbehoevend zijn komen te wonen en in het gebied zijn ook ondernemers gevestigd die tijdens het evenement niet of nauwelijks bereikbaar zijn. 

Succes is tevens ondergang

De ‘Polderse Kermis’ is slachtofffer geworden van haar eigen succes.  In het begin met een paar honderd bezoekers per dag is de kermis uitgegroeid naar een evenement met dagelijks gemiddeld 3000 bezoekers en op de zaterdag zelfs oplopend tot 5000 bezoekers. En lang niet al deze bezoekers komen uit Hollands Kroon maar ook uit de omliggende gemeenten en zelfs van verder weg, waardoor in het woongebied overmatig overlast wordt veroorzaakt wel of niet veroorzaakt door overmatig alcoholgebruik.

De gemeente Hollands Kroon gaat nu samen met de organisatie een nieuwe, betere plek zoeken.

Whatsapp ons voor tips of een mooie foto of video op 06-22283965 of mail de redactie op redactie@hollandskroonactueel.nl

Reageer op dit onderwerp