Hollands Kroon Actueel

Zita Pels, lijsttrekker GroenLinks Noord-Holland (Foto aangeleverd)
Zita Pels, lijsttrekker GroenLinks Noord-Holland (Foto aangeleverd)

ALV GroenLinks HK met lijsttrekker Zita Pels

BARSINGERHORN – Op 21 januari vindt de algemene ledenvergadering van GroenLinks Hollands Kroon plaats in Het IdeeënTheater, Kreil 6, 1768 BT Barsingerhorn. Iedereen is van harte welkom. Praat en denk met ons mee!

We beginnen om 18 uur met een gezamenlijke maaltijd voor leden en sympathisanten die zich hiervoor aangemeld hebben. Van 19.30 tot 20.00 uur is onze algemene ledenvergadering, met o.a. de verkiezing van een nieuw afdelingsbestuur. Deze ALV houden wij kort, want om 20 uur verwelkomen wij Zita Pels, fractievoorzitter en lijsttrekker GroenLinks Noord-Holland.

Programma:

 • 18-19.30 uur: Gezamenlijke maaltijd (mee-eten? meld je aan!)
 • 19.30 uur: Opening vergadering, mededelingen, vaststelling agenda
 • Notulen algemene ledenvergadering 16 april 2018
 • Jaarverslag secretaris
 • Verslag kascontrolecommissie, verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
 • Jaarverslag penningmeester, financieel verslag 2018 en begroting 2019
 • Kandidaatstelling en verkiezing afdelingsbestuur. Aftredend en herkiesbaar: Jan Eichhorn (voorzitter), Marjorie Pigge (secretaris), Margreet Kappelhof, Jacqueline de Vries, Jaap Wierdsma en Aries Zuidhof (bestuursleden). Verkiesbaar: Grietje Wierdsma (penningmeester). Uitbreiding van het bestuur is zeer welkom. Wij zoeken vooral iemand die onze website wil bijhouden.
 • Verslag raadsfractie, Lilian Peters en Peter Fekkes
 • Rondvraag en sluiting vergadering
 • En last, but not least:
 • 20.00 uur: Spreekster is Zita Pels (noordholland.groenlinks.nl/mensen/zita-pels-1), met aansluitend discussie en borrel tot ongeveer 22 uur (of later).

Kom ook, het wordt een hartstikke leuke avond met wel drie instapmomenten: om 18.00, 19.30 en 20.00 uur. Graag tot 21 januari!
Meer weten? Stuur een mailtje naar groenlinks.hollandskroon@xs4all.nl. Volg ons ook op twitter (@GLhollandskroon) en Facebook (www.facebook.com/GROENLINKS.HollandsKroon.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hollandkroonactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat. De redactie zal er dan mee aan de slag gaan. Let op, de foto moet een eigen foto zijn anders wordt deze niet geplaatst

Reageer op dit onderwerp