Hollands Kroon Actueel

Bouwput Wieringerwerf door vervangen riolering

WIERINGERWERF – Hollands Kroon is in 2016 gestart met de voorbereidingen van de herstructurering van Wieringerwerf. De kern gaat volledig op de schop en krijgt een volledige andere inrichting en ook gaat in het oudste deel van Wieringerwerf de huidige riolering eruit om plaats te maken voor nieuwe rioolbuizen om zo klaar te zijn voor de toekomst.

Ook de nutsbedrijven hebben deze kans met beide handen aangegrepen om de diverse leidingen en kabels te vervangen. In overleg is besloten dat de nutsbedrijven eerst hun werkzaamheden afronden en dat dan pas het riool gaat worden vervangen om elkaar zo weinig mogelijk in het vaarwater te zitten.

Groot onderhoud

Het groot onderhoud omvat het vervangen van het hoofdriool en het herinrichten van de openbare ruimte. In de Professor Granpré Molièrestraat en Sternstraat is alleen het hoofdriool vervangen. Ook in de Meeuwstraat wordt alleen het hoofdriool vervangen. De verharding van de rijweg wordt tijdelijk opnieuw aangebracht met de bestaande bestrating. Het definitief inrichten van deze straten doen we na de planologische uitwerking van het deelgebied ‘de oude kern’ van Wieringerwerf. U leest hier meer over de herstructurering van Wieringerwerf.

Straten die buiten de deelgebieden van de ‘Herstructurering Wieringerwerf’ liggen, worden na het vervangen van de riolering, definitief ingericht. Bewoners krijgen per straat een uitnodiging voor een informatieavond en mogen ideeën en wensen laten horen.

Welke straten zijn er in 2019 aan de beurt?

In 2019 gaan wij verder met de voorbereiding van het vervangen van de riolering in de volgende straten:

  • Meeuwstraat
  • Helfrichlaan
  • Schipperskade
  • Kievitstraat
  • Parallelweg Terpstraat gedeelte nummers 42 t/m 48
  • Karel Doormanstraat
  • Prinses Margrietstraat
  • Prinses Marijkestraat
  • gedeelte van de Prof. Granpré Molièrestraat tussen Sternstraat en Prinses Margrietstraat

Vervangen riolering Meeuwstraat Wieringerwerf

In de Meeuwstraat wordt de huidige riolering vervangen, zie tekening in het groene blok. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, zie faseringstekening.

De totale werkzaamheden nemen ongeveer 10 tot 12 weken in beslag.

Werkzaamheden week 5 en 6– 2019

Nadat de werkzaamheden vorige week stillagen vanwege de vorst zijn afgelopen week de werkzaamheden weer hervat. De aannemer is verder gegaan met het verwijderen van het oude riool en het aanbrengen van het nieuwe gescheiden rioolstelsel. Na het aanvullen van de rioolsleuf wordt direct een puinfundering aangebracht.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hollandkroonactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat. De redactie zal er dan mee aan de slag gaan. Let op, de foto moet een eigen foto zijn anders wordt deze niet geplaatst

Reageer op dit onderwerp