Hollands Kroon Actueel

Openbaar fractieoverleg GroenLinks

DEN OEVER – Op maandag 18 februari 2019 vindt de openbare fractievergadering van GroenLinks Hollands Kroon plaats, 19.30-20.30 uur in De Zingende Wielen, Akkerweg 39, Den Oever. Praat en denk met ons mee! Iedereen is van harte welkom. Laat het vooraf even weten met een berichtje aan lilianpeters@hollandskroon.nl (fractie) en/of groenlinks.hollandskroon@xs4all.nl (secretariaat).

Tijdens het fractieoverleg bespreken we de onderwerpen van de raadsvergadering van donderdag 28 februari 2019. Op de concept-agenda van de raad staat onder andere de Verordening Burgerinitiatief Hollands Kroon, een plan waarvoor Jan Eichhorn, fractievoorzitter GroenLinks tijdens de vorige raadsperiode, heeft gepleit. Het burgerinitiatief is een laagdrempelige manier om inwoners daadwerkelijk bij het beleid van de gemeente te betrekken. Het geeft inwoners de mogelijkheid om onderwerpen die niet op de raadsagenda staan, maar waarvan zij vinden dat ze wél besproken moeten worden, toch op de agenda te plaatsen. Zij krijgen zo de kans zélf de politieke agenda te bepalen. De politiek wordt hiermee dichter bij de inwoners gebracht. 

Andere agendapunten zijn onder andere de Kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2020 en het bestemmingsplan Trambaan Nieuwe Niedorp (winkelcentrum). De raadsagenda en de bijbehorende stukken staan (binnenkort) op de website van de gemeente. 

Iets anders met ons bespreken kan natuurlijk ook.

Na de fractievergadering is er een bestuursvergadering, die alleen toegankelijk is voor GroenLinks-leden. 

Wij zijn vrijwel altijd goed bereikbaar via bovenstaande mailadressen. Informatie over onze activiteiten en standpunten staat op facebook.com/GROENLINKS.HollandsKroon. Volg ons ook op twitter: @GLhollandskroon.

Reageer op dit onderwerp