Openbare fractievergadering PvdA

ANNA PAULOWNA – De openbare fractievergadering van de PvdA wordt gehouden op woensdag 20 februari in MFA De Ontmoeting. Op de agenda de onderwerpen van de raadsvergadering. Insprekers zijn van harte welkom (bij aankomst s.v.p. bellen: 06 51 37 01 26).

Komende weken staan de kennismaking met onze nieuwe burgemeester Rian van Dam, de huisvesting van arbeidsmigranten en onze gezamenlijke motie met Schagen over een treinstation nabij Zijdewind op het programma. We hopen dat we deze motie met zoveel mogelijk andere partijen gezamenlijk kunnen indienen.

Op 20 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en voor de waterschappen. Binnenkort gaan we weer met de rode caravan op pad om de inwoners van onze dorpen en wijken op te roepen om te gaan stemmen. Op hollandskroon.pvda.nl kunt u lezen wanneer we bij u in de buurt zijn. De koffie staat klaar en Fijko van der Laan, onze kandidaat voor ons waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier is er om uw vragen te beantwoorden.

We staan er niet vaak bij stil hoe bijzonder het is dat we in een gebied wonen dat flink onder zeeniveau ligt. Goed beheer en onderhoud van onze dijken en wateren zijn van levensbelang. Hoe? Met uw stem kunt u de richting bepalen.

Voor de PvdA is solidariteit het algemene uitgangspunt. Solidariteit met mens en aarde: we hebben niet alleen oog voor wie het in financiële zin of anderszins moeilijk heeft, maar zijn ook solidair met de komende generaties. Niet alleen moeten de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, maar ook is duurzaamheid belangrijk om de generaties na ons een schoon en leefbaar Noord-Holland na te laten. Lees meer over onze uitgangspunten op hhnk.pvda.nl/verkiezingsprogramma-2019-2023: Veiligheid voorop; Voldoende water; Schoon water; Iedereen doet mee; De wereld verandert; Duurzaamheid wordt beloond, de vervuiler betaalt; Sober en doelmatig.

[signoff]

Reageer op dit onderwerp