Wethouder Theo Groot en Hoogheemraad Rob Veenman schudden elkaar de hand na het ondertekenen van de overeenkomst.

Hollands Kroon is op 1 januari 2020 zo’n 115 kilometer aan wegen rijker.

HOLLANDS KROON – Daarvoor hebben wethouder Theo Groot en Hoogheemraad Rob Veenman op 6 maart een overeenkomst getekend. Naast het beheer en onderhoud voor deze wegen, zijn we vanaf 1 januari ook verantwoordelijk voor de bijbehorende bermen, bomen, wegsloten, bruggen, lichtmasten en verkeersborden. De betreffende wegen liggen vooral in het buitengebied van de voormalige gemeente Niedorp.

Wat merkt u hiervan?

U merkt niet veel van de wegenoverdracht. Hollands Kroon streeft ernaar dat de gemeentelijke lasten hierdoor niet omhoog gaan. Ook wordt het onderhoud grotendeels op dezelfde wijze uitgevoerd. Voordeel is dat u vanaf 2020 één duidelijk aanspreekpunt heeft voor alle wegen, namelijk de gemeente.

Overdracht stedelijk water

Samen met het hoogheemraadschap is Hollands Kroon ook druk bezig om het beheer van het stedelijk water over te dragen. Hierbij wordt het beheer en onderhoud van het gemeentelijke water binnen de bebouwde kom per 1 januari 2020 overgedragen. Dan is er voor u ook een duidelijk aanspreekpunt voor het water, namelijk het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. En kunnen zij zich volledig focussen op de kerntaken: veilige dijken, schoon en gezond water, en voorkomen van watertekort en -overlast.

Bestuurders tevreden met de overdracht

Volgens Wethouder Theo Groot schept volledige zeggenschap over de wegen vooral duidelijkheid. “Voor Hollands Kroon is deze overdracht niet heel spannend. Wij zijn al jaren bekend met het beheer en onderhoud van onze buitenwegen. Dat nu de resterende wegen van het waterschap ook onze kant opkomen is een logische stap en ook voor onze inwoners schept het duidelijkheid.” Hoogheemraad Rob Veenman toont zich eveneens tevreden over de samenwerking: “Beide overheden nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hollands Kroon is het enige aanspreekpunt voor de wegen. Het waterschap kan zich voortaan nog beter richten op de watertaken.”

Historisch

Dat het wegenbeheer op dit moment nog wordt uitgevoerd door het hoogheemraadschap is een historisch gegroeide taak. Zij waren altijd al beheerder van de buitenwegen. In de jaren negentig is een eerste slag gemaakt met de overdracht van wegen naar de gemeenten. Op dat moment zijn alle buitenwegen van Wieringen, Wieringermeer en Anna Paulowna overgedragen. Met deze laatste overdracht worden de resterende wegen van het hoogheemraadschap, vooral gelegen in het buitengebied rondom Niedorp, ook naar ons overgedragen.

[signoff]

Reageer op dit onderwerp