Hollands Kroon Actueel

Foto: Maynooth University

Hollands Kroon wil studenten met een arbeidsbeperking een studietoelage geven

HOLLANDS KROON – Als het aan het college ligt wordt de studietoeslag voor studenten met een lichamelijke of andere beperking die niet kunnen bijverdienen verhoogd. De hoogte van de toeslag is namelijk op dit moment niet voldoende, in vergelijking met het bedrag dat studenten gemiddeld bijverdienen. Het is nu 12,5 % van het minimumloon en het college stelt voor om de toeslag te verhogen naar 25%.

Mary van Gent, wethouder sociaal domein, zegt: “het is belangrijk dat ook studenten met een beperking de opleiding met een diploma verlaten en dat is soms al lastig genoeg. Een financieel steuntje in de rug kan daarbij helpen.” De gemeenteraad moet besluiten of zij hiermee instemt. Naar verwachting vergadert de raad hier op 28 maart over.

Voor wie is de studietoeslag?

Je hebt recht op een studietoeslag als je:

  • 18 jaar of ouder bent;
  • in de gemeente Hollands Kroon woont;
  • onderwijs volgt waarvoor je studiefinanciering op grond van de Wet Studiefinanciering (WSF) of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en studiekosten (WTOS) kan krijgen;
  • door een arbeidsbeperking waarschijnlijk niet in staat bent om later het minimumloon te verdienen. Om dat vast te stellen kunnen wij advies vragen aan het UWV;
  • geen recht hebt op een Wajong-uitkering.

Hoe vraag je studietoeslag aan?

Is dit op jou van toepassing? Stuur dan een aanvraag naar Hollands Kroon via deze link’. Je krijgt zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 8 weken) een beslissing op je aanvraag. De afhandeling van de aanvraag duurt langer als je niet alle noodzakelijk gegevens aanlevert.

Whatsapp ons voor tips of een mooie foto of video op 06-22283965 of mail de redactie op redactie@hollandskroonactueel.nl

Reageer op dit onderwerp