Hollands Kroon Actueel

GroenLinks maakt zich zorgen over het kappen en planten van bomen in Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – Ondanks verschillende verheugende mededelingen over het aanplanten van bomen maakt GroenLinks zich zorgen over het bomenbestand in Hollands Kroon. In februari 2019 meldde het college bijvoorbeeld 250 nieuwe bomen te gaan planten en in december 2018 riep de gemeente de bevolking op om een boom voor het klimaatbos van 3FM Serious Request te sponsoren. De beslissing over de plek van dit bos zou later in 2019 worden genomen.

In het coalitieakkoord staat bovendien dat de gemeente voor iedere nieuwgeborene in Hollands Kroon een boom zal planten. Dat klinkt goed: méér bomen, zelfs een bos! GroenLinks heeft echter de indruk dat er in de gemeente meer bomen worden gekapt dan er worden geplant of herplant.

Lees ook: Andries dwarsboomt omzagen van oude Es Oosterland: “Die boom gaat niet om”

Dit was voor Lilian Peters, fractievoorzitter GroenLinks, aanleiding om B&W onderstaande schriftelijke vragen te stellen.

Vragen

  1. Heeft het college bepaald waar en wanneer de 250 aangekondigde gemeentelijke bomen worden geplant? Zo ja, wat is de locatie en de datum? Zo nee, wanneer en hoe wordt dit bepaald?
  2. Is het college op de hoogte van het resultaat van de door de gemeente gesteunde 3FM Serious Request-kerstsponsoractie voor bomen en struiken in een op te richten klimaatbos?
  3. Waar en wanneer wordt het door de gemeente aangekondigde klimaatbos in de gerealiseerd? Wordt de bevolking hierbij betrokken? Wie onderhoudt het?
  4. In 2018 zijn er ca. 400 kinderen geboren in Hollands Kroon. Zijn er, conform het coalitieakkoord, evenveel babybomen geplant? Zo ja, welke soorten betreft dit en waar zijn (of worden) ze geplant? Wie onderhoudt ze? Zo nee, waarom niet?
  5. Het college weet ongetwijfeld dat bomen belangrijk zijn voor een gezonde leefomgeving omdat zij CO2 opnemen en fijnstof afvangen. Bent u het met ons eens dat het vervangen van een gekapte boom door meerdere bomen de voorkeur heeft boven één op één vervanging? Zo nee, waarom niet?

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hollandkroonactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp