Hollands Kroon Actueel

Hollands Kroon staat achter ‘Statiegeldalliantie’

HOLLANDS KROON – Van de miljoenen flesjes en blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan, belandt nog altijd een aanzienlijk deel naast de vuilbak. Plastic flesjes en blikjes zijn op dit moment verantwoordelijk voor zo’n 40 procent van het volume van het zwerfafval

Veel zwerfafval dat niet wordt opgeruimd, belandt via wind en water in de zee waar het onderdeel wordt van de plastic soep, de drijvende vuilnisbelten in de oceanen. Daar brengt het op grote schaal schade toe aan vissen, vogels en andere zeedieren, die het in hun maag krijgen, erin verstrikt raken of er in stikken.

De totale kosten van het zwerfvuilbeleid in Nederland liggen op circa 250 miljoen euro per jaar (15,10 euro jaarlijks per inwoner). Deze kosten worden voor 90 procent door lokale besturen gemaakt en komen dus terecht bij de belastingbetaler via de gemeentebelastingen.

Ook worden miljoenen euro’s door overheden en bedrijven aan communicatiecampagnes, opruimacties (clean ups) en extra afvalbakken besteed. Dit alles zonder structureel resultaat: onze straten, stranden, wateren en natuurgebieden blijven vervuild.

Hollands Kroon denkt dat statiegeld veel plastic-afval terughaald

Hollands Kroon zegt over de Statiegeldalliantie: “Hollands Kroon is een plattelandsgemeente met een oppervlakte van 665 km2 en ligt in de kop van Noord-Holland. We halen diverse gescheiden afvalstromen bij onze inwoners aan huis op en stimuleren daarmee zoveel mogelijk het afval te scheiden en (zwerf)afval in de openbare ruimte te voorkomen. Toch moeten we jaarlijkks kosten maken om het zwerfafval in de openbare ruimte op te ruimen. Met name pet flesjes en blikjes maken een substantieel deel uit van het zwerfafval. Wij verwachten dat via een statiegeldsysteem teruggehaald restafval van hogere kwaliteit is en daardoor met hogere opbrengst gerecycled kan worden. Wat de Statiegeldalliantie wil, sluit aan bij onze verwachting.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hollandkroonactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat. De redactie zal er dan mee aan de slag gaan. Let op, de foto moet een eigen foto zijn anders wordt deze niet geplaatst

Reageer op dit onderwerp