Hollands Kroon Actueel

Maximaal 153 tijdelijke werknemers op De Stek 1 Wieringerwerf

HOLLANDS KROON – De gemeente Hollands Kroon heeft een omgevingsvergunning voor het pand De Stek 1 in Wieringewerf afgegeven voor de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten en kantoor uitzendbureau. Na toetsing van de omgevingsvergunning aan art. 2.13 van de Wabo en het Bouwbesluit komt Hollands Kroon tot de conclussie dat er aan alle voorwaarden op het gebied van brandveilig gebruik wordt voldaan, wel stelt de gemeente voorwaarden aan de vergunning.

  1. De omgevingsvergunning wordt afgegeven ten behoeve van het aanbieden van logies aan maximaal 22 tijdelijke werknemers. Dit houdt in dat er in totaal aan maximaal 153 tijdelijke werknemers gelijktijdig logies mag worden geboden.
  2. Er mag niet langer dan 6 maanden aaneengesloten logies aangeboden worden aan dezelfde persoon.
  3. Het bouwplan dient te voldoen aan de tijdsduur van bezwijken volgens de NEN8700.
  4. De vluchtroute dient buiten het brandcompartiment te worden uitgevoerd.
  5. De ‘ontspanningsruimte’ dient brand- en rookwerend afgescheiden te worden van de vluchtroute.
  6. Het opstellen en op locatie aanwezig zijn van een ontruimingsplan

De locatie heeft als bestemming ‘bedrijventerrein’ met als aanduiding detailhandel volumineus maar ligt ook in het bestemmingsplan ‘Parkeren en Wonen’.  Voor het bouwen en in gebruiknemen van de huisvesting voor opvang van de arbeidsmigranten is een tijdelijke omgevingsvergunning aangevraagd en verleend. Op de omgevingsvergunning zijn geen zienswijzen ingediend waardoor de omgevingsvergunning zodra deze in de Staatscourant is verschenen in werking treedt, wel mag de aanvrager op eigen risico gebruik gaan maken van deze vergunning en beginnen met de (ver)bouw van het appartementen annex kantoorruimte op De Stek 1 in Wieringerwerf

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hollandkroonactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat. De redactie zal er dan mee aan de slag gaan. Let op, de foto moet een eigen foto zijn anders wordt deze niet geplaatst

Reageer op dit onderwerp