Hollands Kroon Actueel

Meer budget voor re-integratie van inwoners met uitkering

HOLLANDS KROON – Een bijstandsuitkering is – als het kan – tijdelijk. Wie bijstand krijgt, moet zo veel mogelijk actief blijven of op zoek naar betaald werk. We noemen dit ook wel re-integratie. Het college heeft besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen voor re-integratie € 75.000,- beschikbaar te stellen.

Doelstellingen in begroting

In de begroting van 2020 zijn twee doelstellingen opgenomen over re-integratie:

  1. inwoners goed voorbereiden op de arbeidsmarkt;
  2. steeds meer inwoners voorzien in hun eigen levensonderhoud voorzien.

Het huidige budget is voldoende om de werkwijze van vorig jaar voort te zetten, maar biedt geen ruimte voor extra initiatieven. Om slagvaardig te kunnen opereren is voor die initiatieven een werkbudget nodig van € 75.000,-. Bijvoorbeeld als een werkgever behoefte heeft aan personeel en werk- en leertrajecten aanbiedt met baangarantie en cofinanciering vraagt voor opleiding en begeleiding. Op dit moment is hier geen budget voor, terwijl het initiatief kans van slagen heeft en dit aansluit bij bovenstaande doelstellingen.

Wethouder Mary van Gent

Wethouder Mary van Gent: “Het is belangrijk om initiatieven die re-integratie bevorderen, te ondersteunen. Ieder initiatief vergt een andere aanpak en het is belangrijk dat wij hier geld voor vrijmaken. Denk bijvoorbeeld aan re-integratiemogelijkheden in de zorg, waarbij deelnemers stage lopen via een schakeltraject van bijna een half jaar en tegelijkertijd onderwijs volgen dat hen voorbereidt op een betaalde BBL-opleiding. Maar ook aan inwoners met een ernstige psychische aandoening, die we via een bepaalde methode helpen bij het krijgen en behouden van betaald werk. En bijvoorbeeld mensen die op dit moment inburgeren en we daarna helpen om aan het werk te gaan.”

Reageer op dit onderwerp