Hollands Kroon Actueel

Recreatiewoningen in Oudesluis
Recreatiewoningen in Oudesluis

Recreatiewoning omzetten naar woning, u mag er over meepraten

HOLLANDS KROON – De gemeenteraad vergadert op 23 mei over kaders die bepalen of de bestemming van recreatiewoningen kan worden omgezet naar wonen.

De stukken kunt u in elk geval vanaf vrijdag 10 mei online inzien in de vergaderkalender. Ter voorbereiding van de raadsvergadering vindt er op 14 mei een beeldvormende bijeenkomst plaats. Het doel van deze bijeenkomst is om de gemeenteraad te informeren over het voorstel en de kaders. De bijeenkomst is openbaar. Er is geen gelegenheid voor inwoners om tijdens deze bijeenkomst te reageren. U kunt uiteraard wel op andere manieren uw mening kenbaar maken aan de gemeenteraad.  

Vertel het de gemeenteraad

Wilt u uw mening aan de gemeenteraad kenbaar maken over dit onderwerp? Daar zijn verschillende manieren voor:  

Inspraakreacties over de kaders

De kaders voor het omzetten van een recreatiewoning naar wonen zijn tot stand gekomen aan de hand van verschillende (regionale) kaders, een participatietraject met belanghebbenden en ervaringen van andere gemeenten. Onderaan deze pagina vindt u deze kaders. Deze hebben tot en met 18 maart ter inzage gelegen. Er zijn vier inspraakreacties ontvangen. De antwoorden hierop staan in de nota van inspraak. Dit is als bijlage bijgevoegd bij de raadsstukken

Participatietraject

In oktober 2017 is een beeldvormende bijeenkomst georganiseerd om met inwoners, ondernemers en gemeenteraadsleden ideeën en meningen uit te wisselen over permanent wonen in recreatiewoningen. Daarna is gewacht op de regionale visie verblijfsrecreatie. Deze is in september 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. Aan de hand van onder andere deze visie en de input van de beeldvormende bijeenkomst is een enquête opgesteld. Deze is in december 2018 en januari 2019 verspreid onder belanghebbenden. In de enquête zijn concrete kaders voor permanente bewoning van recreatiewoningen voorgelegd. Verder is er contact geweest met de provincie Gelderland, de provincie Noord-Holland en de gemeente Oldebroek en Medemblik. Oldebroek heeft kaders voor het permanent wonen in een recreatiewoning al vastgesteld. Medemblik nog niet, maar is verder in het proces. Aandachtspunten van beide gemeenten en provincies zijn meegenomen

Reageer op dit onderwerp