Hollands Kroon Actueel

PvdA verbaast over toestaan 250 gemotoriseerde starts zweefvliegveld Slootdorp

SLOOTDORP – Het pas geopende zweefvliegveld in Slootdorp, het vliegveld moest verhuizen vanwege de aanleg van de vele windmolens in de Wieringermeer, heeft een vergunning om 3500 tot 4000 starts per jaar te maken, dat zijn 75 tot 100 vliegdagen per jaar. Het vliegseizoen is van april t/m oktober, drie dagen per week tussen 10.00 en 18.00 uur behalve op de woensdagen dan mag er tot 20.00 uur worden gevlogen.

De vliegtuigen worden de lucht ingetrokken met behulp van een lier, dit kan in beide richtingen gebeuren, de windrichting is hier een bepalende factor. Incidenteel mag een zweefvliegtuig de lucht in worden getrokken met een klein motorisch vliegtuig, dit omdat het vliegveld midden in het stiltegebied Wieringermeer-noord ligt. Daardoor heeft het vliegveld een restrictie gekregen op het aantal sleepstarts met een motorvliegtuig (besluit Raad van State 4 mei 2016). Door dit besluit is het niet toegestaan dat er met gemotoriseerde luchtvaartuigen in stiltegebieden wordt gevlogen, de verordening biedt de mogelijkheid om hier van af te wijken via een ontheffing, deze is op 18 december 2018 verleend door het RUD Noord-Holland Noord.

PvdA verbaast over aantal starts

Tot grote schrik van de PvdA in Hollands Kroon is het besluit gewijzigd en mogen er nu ipv 50 maar liefst 250 sleepstarts worden gemaakt, wat een toename van het geluid van motorvliegtuigen die stijgen en dalen betekent midden in het stiltegebied.

De PvdA schrijft in een brief aan het college van Hollands Kroon: De PvdA is zeer content met de  verplaatsing van het zweefvliegveld; echter met het toestaan van 250 gemotoriseerde starts wordt het stiltegebied aangetast en vrezen we dat er een glijdende schaal ontstaat; dat de deur wordt opengezet voor pleziervluchten met kleine toestellen

PvdA stelt vragen:

  1. Bent u met ons van mening dat we de weinige, kwetsbare stiltegebieden in onze gemeente moeten koesteren en beschermen?
  2. Dat bij 250 sleepstarts per jaar geen sprake meer is van ‘incidentele’ starts?
  3. Waarom wordt afgeweken van de 50m norm (nieuw: 30m)?
  4. Kunt u aangeven hoe deze wijziging mogelijk is gezien de eerdere uitspraak van De Raad van State?
  5. Welke betrokkenheid heeft het college en welke rol speelt het college bij deze wijziging?
  6. Gaat het college een zienswijze indienen en zo nee: waarom niet? Zo ja: met welke strekking?

Het college heeft 2 weken de tijd om te reageren op deze vragen.

[signiff]

Reageer op dit onderwerp