Hollands Kroon Actueel

VVD: ‘nu al extra subsidie voor RTV Noordkop, amendement is nog niet eens uitgewerkt’

ANNA PAULOWNA – Tijdens de laatste raadsvergadering besloot de gemeenteraad van Hollands Kroon om de lokale omroep RTV Noordkop een extra subsidie van 23.103,- euro toe te kennen waardoor het totale subsidiebedrag voor 2019 op 50.000 euro bedraagt.

De fractie van de VVD is het oneens met de gemeenteraad over het geven van extra subsidie. In een eerder raadsbesluit moest RTV Noordkop eerst maar eens aantonen dat het een evenwichtige nieuwsvoorziening voor de gehele gemeente ging verzorgen, nieuwsvoorziening waar alle inwoners en niet alleen die van Wieringen e.o. zich mee verbonden voelen.

Enno Bijlstra(VVD) zegt tegen HK Actueel: ,,RTV NoordKop moet samen met LOS Den helder en Schagen FM het initiatief nemen voor een streekomroep en daarbij RTV Noord-Holland betrekken. Het plan van aanpak dient voor 01 januari 2020 aan de gemeenteraad te worden aangeboden. Na beoordeling van het plan voor de streekomroep neemt de raad voor 01 maart 2020 een besluit over financiering van de lokale omroep. Daarbij betrekt ze de kwaliteit van de nieuwsvoorziening over de periode maart t/m december 2019.

Bijlstra zegt de 50.000 euro subsidie voor iets waarvan de toegevoegde waarde tot heden weinig zichtbaar is, is wat de VVD betreft onverantwoord. ,,Op het gebied van Kunst en Cultuur zijn er in Hollands Kroon veel initiatieven, waarbij met minimale subsidiering prachtige resultaten worden behaald.

Er zijn op dit gebied echter ook nog veel wensen waarbij het voorgestelde extra subsidiebedrag voor RTV NoordKop een prachtige stimulans kan zijn. Denk bv. muziekles op de scholen,” aldus Bijlstra.

Bijlstra wijst op de notitie Cultuur Hollands Kroon waarin het college schrijft: “Cultuur wordt gezien als een wezenlijk onderdeel van de samenleving. Initiatieven op cultureel gebied zijn eerst en vooral de verantwoordelijkheid van culturele instellingen en verenigingen en de inwoners en ondernemers. De rol van de gemeente is om initiatieven te stimuleren en te ondersteunen – en nu komt het – die voor de samenleving van bijzondere waarde zijn en breed worden gedragen.

Bijlstra besluit met dat volgens het college ook de media onder cultuur valt…

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hollandskroonactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp