Hollands Kroon Actueel

Progressieve partijen uit achttien Noord-Hollandse gemeenten eisen een open debat over Jeugdzorg

HOLLANDS KROON – Achttien Noord-Hollandse gemeenten, waaronder ook Hollands Kroon, hebben gezamenlijk de jeugdzorg-plus bovenregionaal aanbesteed. Tot op heden zijn de gemeenteraden niet betrokken geweest in deze discussie. Ze zijn enkel op de hoogte gesteld van de uitkomst van de aanbesteding en de consequenties voor de zorgaanbieders. De progressieve partijen van deze achttien gemeenten luiden nu de noodklok. Zij zijn van mening dat de raden gaan over de manier waarop gemeenten de gesloten jeugdzorg organiseren en eisen via het aanbieden van een discussienotitie dat de raden

  1. zich uitspreken over de randvoorwaarden voor goede (gesloten) jeugdzorg, 
  2. kaders stellen voor de samenwerkingsrelatie die wordt aangegaan met de zorgaanbieder alsook
  3. de wijze van financieren.

De opstellers van de discussienota – PvdA, GroenLinks, SP en de progressieven van de betrokken gemeenten – hebben de krachten gebundeld. Met deze nota willen ze een open debat met hun collega-raadsleden op gang brengen. Ze zijn van mening dat de gemeenteraden veel meer betrokken moeten worden omdat het over ‘onze kinderen’ gaat. Daar zijn de gemeenten verantwoordelijk voor.

Dat er iets moest veranderen in de (gesloten) jeugdzorg staat als een paal boven water. Het afgelopen halfjaar is er veel maatschappelijke onrust ontstaan door de veranderingen in de jeugdzorg-plus en de consequenties voor de jongeren, medewerkers, ouders en ketenpartners. Het is niet voor niets dat wetenschappers, advocaten, Kamerleden en de minister de Noord-Hollandse ontwikkelingen in (gesloten) jeugdzorg op de voet volgen.

De progressieve partijen zijn het erover eens dat innovatie nodig is. Daar staat tegenover dat ze beducht zijn dat gemeentelijk ‘wensdenken’ tot een onmogelijke opdracht leidt en/of dat organisatorische belangen van een aanbieder innovatie in de weg gaan staan. De stelling is dat innovatie niet alleen bij de zorgaanbieder of van de gemeente vandaan kan komen. Maar dat het een netwerk van ketenpartners is dat zorgt voor een integrale aanpak van een jongere. Innovatie is niet mogelijk zonder intensieve samenwerking met dit netwerk.

In de ogen van de progressieve partijen heeft de recente aanbesteding van de jeugdzorg-plus niet geleid tot het samen innoveren en veranderen. Sterker nog, de gemeenten hebben gekozen om via de aanbesteding innovatie af te dwingen en dit financieel te sturen. Dat is een ongelukkig concept.

Tevens zijn de partijen van mening dat het veranderen van zorgaanbieder een onwenselijke gang van zaken is, een noodgreep die zo veel mogelijk voorkomen moet worden. Langdurige samenwerkingsrelaties zijn van onschatbare waarde, voor zowel de jongeren, de zorgverleners, hun ouders alsook de ketenpartners. De financieringswijze moet dusdanig zijn dat er geen blanco cheque wordt verstrekt, en dat er tussentijds kan worden bijgestuurd. Een subsidierelatie of een duurzame samenwerkingsrelatie zoals bij gemeenschappelijke regelingen liggen dan meer voor de hand.

Door in de achttien gemeenteraden te discussiëren over deze nota verwachten we tot een gemeenschappelijk kader te komen voor de organisatie van jeugdzorg-plus waarbij de belangen van de betrokken kinderen voorop staan. In het najaar worden de uitkomsten van de discussies in de raden gebundeld en van concrete politieke voorstellen voorzien.

Namens PvdA, GroenLinks, SP en de Progressieven van Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stedebroec, Texel en Uitgeest,

Gijsbert van Iterson Scholten (PvdA; 06-23557091, gijsbert123@gmail.com)
Saskia Borgers (PvdA/GroenLinks; 06-23917000, sborgers@xs4all.nl)

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hollandskroonactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp