Hollands Kroon Actueel

Een lintje voor jongeren in Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – De gemeente Hollands Kroon wil jongeren die een bijzondere prestatie hebben geleverd of zich uitzonderlijk en belangeloos hebben ingezet gedurende langere tijd belonen met een lintje.

Voor jongeren is er niet zo iets als een Koninklijke Onderscheiding daarom komt Hollands Kroon met het ‘Jeugdlintje om deze groep ook hun waardering te schenken die ze verdienen.

Jonge mensen komen vrijwel nooit in aanmerking voor een onderscheiding, omdat voor het verkrijgen van een onderscheiding een langere periode van maatschappelijke dienstbaarheid een vereiste is. Het is belangrijk dat de jeugd zich actief inzet voor de samenleving. Een officiële uitreiking van een jeugdlintje is
een mooie blijk van waardering.

Het Jeugdlintje is bedoeld voor jongeren die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor onze samenleving. Dit kan bijvoorbeeld een eenmalige bijzondere prestatie zijn, maar bijvoorbeeld ook langdurige belangeloze inzet. Het lintje kan worden toegekend aan een individuele jeugdige of aan een groep jeugdigen (bijvoorbeeld een hele schoolklas).

De lintjes worden uitgereikt op dezelfde dag als de uitreiking van de koninklijke onderscheidingen, de jaarlijkse lintjesregen.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hollandskroonactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp