Hollands Kroon Actueel

Foto: Kees Scharringa

Ontdek de bijzondere planten van de Verzakking

VAN EWIJCKSLUIS – De Verzakking is ontstaan door de aanleg van de Amsteldiepdijk. Door gebruik van het verkeerde materiaal voor de dijk werd de onvaste ondergrond zijdelings weggedrukt. Hierdoor ontstond een zandplaat die de Verzakking is gaan heten.

Onder de Amsteldiepdijk sijpelt zout water vanuit de Waddenzee binnen. Hierdoor zijn de riet- en graslanden van de Verzakking zilt en dat komt niet vaak meer voor. Wij doen er dan ook alles aan om deze stukken goed te onderhouden. Hier vind je bedreigde plantensoorten zoals echt lepelblad en zilt torkruid. In het rietland groeien diverse orchideeën.

Moeraseilanden

In de kop van Noord-Holland zijn grootschalige moerasgebieden een zeldzaamheid. Daarom zijn moeraseilanden aangelegd. Deze bieden een goed broedbiotoop voor pioniervogels zoals de kluten, kokmeeuwen en sterns.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hollandskroonactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

 

Reageer op dit onderwerp