Foto: Jannes Wiersema

Hoogheemraadschap ziet nog weinig problemen, ‘droog, maar beheersbaar’

HOLLANDS KROON – De droogte slaat toe in Nederland, vooral in de hogere delen van ons land is de droogte zorgwekkend aan het worden. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier maakt zich voor nu nog geen zorgen.

,,In ons gebied is het droog, maar de situatie is onder controle. Waterschappen elders in Nederland kampen wel met droogteproblemen. In ons werkgebied heeft het de afgelopen weken nog regelmatig geregend en was het minder heet dan elders in het land. We kunnen voldoende water inlaten uit IJssel- en Markermeer,” aldus HHNK.

De verschillen in droogte zijn dit jaar groot. Met name in het westen is van droogte nauwelijks sprake. Het gemiddelde neerslagtekort in heel Nederland ligt boven normaal, maar ligt nog behoorlijk ver onder dat van vorig jaar. Toch zijn in sommige delen van het land, zoals het oosten en zuidoosten, de problemen aanzienlijk. In het oosten van Nederland geldt vanaf vandaag (18 juli) een verbod om water uit beken, sloten en meren te halen. Het betreft met name de Achterhoek, Twente en delen van Drenthe. In delen van Brabant gold dit al langer. De hoge zandgronden zijn voor hun wateraanvoer vrijwel volledig afhankelijk van regen. Ondanks enkele regenbuien kampen ze daar met erg lage grondwaterstanden.

Dijkinspecties

Het Friese waterschap start met dijkinspecties. Zij hebben veel veendijken. Veen kan door aanhoudende droogte gaan scheuren. In ons beheergebied – Noord-Holland van Noordzeekanaal tot en met Texel – is er nog geen aanleiding om extra dijkinspecties te doen: de dijken liggen er netjes bij, ook de venige dijken. Het merendeel van onze dijken is van klei en minder gevoelig voor droogte. Mocht de droogte en het warme weer langer aanhouden, dan kan HHNK ook besluiten om de dijken extra te gaan inspecteren op droogteschades.

Grote watervraag

De komende dagen loopt de temperatuur op. Daardoor verdampt er steeds meer water uit de sloten. Het verschil tussen een grote verdamping en weinig neerslag noemen we een neerslagtekort. Dat tekort zal de komende dagen toenemen. Voorlopig kunnen we dit ondervangen door vanuit IJssel- en Markermeer water in te laten. Overal staat het land vol met gewassen en ook de natuur snakt naar water. Op dit moment kunnen we voldoen aan de watervraag van agrariërs en is er geen sprake van een onttrekkingsverbod. Uitzondering hierop is Texel, daar geldt jaarrond een onttrekkingsverbod, omdat het niet mogelijk is om zoet water in te laten.

We kunnen zwemmen

Bij de meeste zwemlocaties in ons gebied is het goed zwemmen. Met de toenemende temperatuur de komende dagen kan echter de blauwalg opkomen. Door het water in beweging te houden proberen we dit te voorkomen. Sommige zwemlocaties hebben helaas een negatief zwemadvies. Voor de actuele zwemwaterkwaliteit, kijk op www.zwemwater.nl, ook als app te downloaden.

[signoff]

Reageer op dit onderwerp