Update: Hollands Kroon sluit komst windpark in het IJsselmeer niet uit

HOLLANDS KROON – De gemeente Hollands Kroon wil niet uitsluiten dat er een windmolenpark in het IJsselmeer voor de kust van de Wieringermeer wordt gebouwd.

Als straks het Windpark Wieringermeer gereed is is er alleen nog ruimte voor een paar windmolens in de windparken van de Waardpolder en de Groetpolder. Op de andere locaties kunnen alleen nieuwe windmolens komen als deze de oude vervangen voor gelijke of kleinere turbines, hierbij is verplaatsing van de windturbines ook mogelijk. Maar dit is maatwerk kan enkel plaatsvinden als de ruimtelijke – en leefkwaliteit wordt verbeterd en er moet voldoende maatschappelijk draagvlak zijn en de overlast voor de omwonenden moet tot een minimum worden beperkt, dit blijkt uit antwoorden op vragen van SHK.

Windpark in het IJsselmeer

Hollands Kroon laat weten dat zij het niet onmogelijk kan maken dat er een windpark voor de kust van de Wieringermeer in het IJsselmeer kan worden gebouwd, Hollands Kroon sluit een nieuw windpark op het land wel uit.

Het is voor nu nog onduidelijk of de gemeente Hollands Kroon al aanvragen heeft binnengekregen om een windpark in het IJsselmeer voor de kust van de Wieringermeer te mogen gaan bouwen.

Reactie Hollands Kroon

In een reactie zegt Hollands Kroon:  Hollands Kroon geeft de voorkeur aan wind op water en denkt daarbij aan de windparken die gepland zijn voor de Noordzee. Binnen het regionale ontwikkelingsprogramma De Kop Werkt! wordt de versterking van de IJsselmeerkustbeleving genoemd. Daar hoort geen windmolenpark bij. Wel wordt ingezet op nieuwe recreatieroutes. Zo is recentelijk een route geopend waar (oud-)inwoners aan de hand van korte videofilms hun herinneringen delen over hun leven aan de dijk. Met de gemeenten Medemblik en Enkhuizen wordt gekeken hoe de toeristische ontwikkeling verder kan worden versterkt. 

Het Rijk heeft dit voorjaar een energieverkenning gedaan om te bepalen waar de energie kan worden opgewekt, die nodig is om Nederland van het aardgas af te krijgen. In die verkenning wordt het IJsselmeer tussen Den Oever en Medemblik als windmolenlocatie geopperd. Hollands Kroon is daar kritisch over, omdat het beslist niet past in onze regionale ambitie.”

[signoff]

Reageer op dit onderwerp