Hollands Kroon Actueel

Pand ZAP Van Ewijcksluis worden 2 appartementen

VAN EWIJCKSLUIS – De gemeente Hollands Kroon heeft een vergunning afgegeven om het voormalige pand van ZAP aan de Van Ewijcksvaart 20 te verbouwen van kantoor naar 2 appartementen.
De gemeente Hollands Kroon schrijft bij het bekendmaken van de vergunning er wel bij dat er nog ruimte is om bezwaar te maken.

Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken kunt u met ingang van de dag na verzending van de vergunning op opvragen via vergunningen@hollandskroon.nl. Ook voor meer informatie. U kunt ook meer informatie opvragen via telefoonnummer 088–3215000. Als u het niet eens bent met een beschikking in deze publicatie, kunt u daartegen binnen zes weken met ingang van de dag na verzending van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Richt het bezwaarschrift aan burgemeester en wethouders van Hollands Kroon. In het bezwaarschrift moet u in ieder geval het volgende schrijven:

  • uw naam, adres, postcode en woonplaats.
  • de datum.
  • over welke beschikking het gaat (welke genomen beslissing door het college).
  • de redenen waarom u het er niet mee eens bent.
  • uw handtekening.

De behandeling van een bezwaarschrift mag volgens de wet maximaal twaalf weken in beslag nemen, gerekend vanaf de laatste dag van de bezwaartermijn. Deze termijn van twaalf weken kunnen wij eenmaal met zes weken verlengen. Uw bezwaarschrift wordt beoordeeld door een onafhankelijke commissie die het college advies geeft. U krijgt de gelegenheid mondeling te worden gehoord over uw bezwaren. Daarvoor ontvangt u dan van de commissie een uitnodiging.

Voorlopige voorziening

Als u vindt dat, zolang nog niet op uw bezwaarschrift is beslist, deze beschikking nog niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland een schorsing/voorlopige voorziening vragen. Het adres is: postbus 1621, 2003 BR  Haarlem.

Een schorsing/voorlopige voorziening kunt u alleen vragen als u tegelijk ook bezwaar heeft gemaakt. Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Aan het vragen van een schorsing/voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Dit zijn soms aanzienlijke bedragen, kijkt u eerst voor informatie op www.rechtspraak.nl.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hollandskroonactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp