Hollands Kroon Actueel

Bermen worden gemaaid, sloten worden geschouwd

HOLLANDS KROON – De aannemerscombinatie KZ en Vermaire start binnenkort met het maaien van de bermen en sloten in Hollands Kroon. Tijdens deze najaarsronde worden alle bermen gemaaid en alle sloten schoon gemaakt zodat het water netjes kan worden afgevoerd. Een deel van het vrijkomende maaisel wordt afgevoerd en verwerkt tot bodemverbeteraar. De werkzaamheden zijn voor 15 oktober afgerond.

Profileren bermen

Een aantal bermen in Hollands Kroon verkeren in slechte staat. Deze worden de komende maanden hersteld. Daarbij is het belangrijk dat iedereen op een juiste wijze van de weg gebruikt en zo min mogelijk in de berm rijdt. Dat is wel zo veilig en voorkomt hoge herstelkosten.

Najaarsschouw

In en langs bijna alle sloten groeien planten, zoals riet en gras. Planten kunnen de aanvoer en afvoer van het water belemmeren. Om wateroverlast te voorkomen, moeten sloten voldoende schoon en ruim gehouden worden.

De najaarsschouw is de controle van sloten die jaarlijks start op de 3e maandag van oktober. Schouwmeesters controleren dan of alle sloten in ons beheersgebied voldoende onderhouden zijn.

Wanneer moet het slootonderhoud klaar zijn?

Uiterlijk vóór de 3e maandag in oktober. In feite moet u de sloot gedurende het hele jaar onderhouden. Tijdens de najaarsschouw controleren we hierop.

Van 15 maart tot 1 juni mag u geen onderhoud uitvoeren in verband met de Wet Natuurbescherming. Is slootonderhoud noodzakelijk voor een goed functionerende waterhuishouding? Dan mag alleen in overleg met en in opdracht van het hoogheemraadschap onderhoud worden uitgevoerd. 

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hollandskroonactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp