Hollands Kroon Actueel

Foto: Cobouw

College Hollands Kroon buigt zich over Programma Aanpak Stikstof (PAS)

HOLLANDS KROON – De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft voor duizenden projecten in Nederland grote gevolgen, velen zijn (tijdelijk) op de lange baan geschoven omdat deze niet aan de regels voldoen.

Ook Hollands Kroon heeft hiermee te maken, denk aan de aanleg van het nieuwe motorcrossterrein, aanleg van wegen, nieuwbouwwijken en diverse andere projecten. Zo heeft Rijkswaterstaat een groot probleem met de renovatie van de Afsluitdijk, mogelijk moet die stoppen en moet er eerst gewacht worden tot de nieuwe regels en berekeningen duidelijk zijn.

Ben Bruin, woordvoerder van Hollands Kroon zegt tegen HK Actueel:Het college van Hollands Kroon zal nog een besluit nemen over hoe om te gaan met de aanvragen en bestemmingsplannen die in behandeling zijn. We vallen terug op de regelgeving die voor de PAS van kracht was, maar deze is wel aangescherpt door de uitspraak.

De AERIUS calculator van het RIVM wordt aangepast. Deze zou in augustus weer beschikbaar zijn, maar dit is vertraagd en wordt nu in september verwacht. Zolang de calculator niet werkt kunnen wij geen stikstofdepositie berekenen.

,,Het adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van oud-minister Johan Remkes, is op zoek naar legaliseringsmogelijkheden voor reeds verleende vergunningen op basis van de PAS. Die oplossing wordt in oktober verwacht. Daarnaast is het adviescollege gevraagd om binnen negen maanden met een voorstel te komen voor een nieuwe aanpak,” aldus Ben Bruin.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hollandskroonactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp

Uw banner hier?