Hollands Kroon Actueel

De locatie waar het transformatorstation zou moeten komen

Komst transformatorstation ’t Veld lijkt definitief

‘T VELD – De komst van het transformatorstation aan de Provincialeweg 6a in ’t Veld gaat er waarschijnlijk toch komen nu het ingediende bezwaarschrift ongegrond is verklaard.

In opdracht van Hollands Kroon heeft een onafhankelijke adviserut advies uitgebracht over het verzoek tot tegemoetkoming vanwege planschade bij de komst van het transformatorstation.  Deze adviseur zegt in zijn rapport dat er geen sprake is van planschade en het verzoek ook dient te worden afgewezen. Tegen deze afwijzing is weer bezwaar aangetekend.

De commissie voor bezwaarschriften adviseert de gemeenteraad dan ook om het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren waar het college mee instemt.

Te hoge concentratie straling

De bezwaarmaker zegt in zijn bezwaren dat de metingen hebben uitgewezen dat het percentage aan stralingen de normen te boven gaan en als ter zijner tijd het station inwerking zal treden dit percentage nog vele malen hoger zal uitvallen. De 4 woningen die naast het adres van de bezwaarmaker staan worden gesloopt door de komst van dit transformatorstation. Volgens de bezwaarmaker is de oplossing simpel, de kabels de grond in.

De bezwaarmaker kan tegen de beslissing in bezwaar gaan bij de rechtbank.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hollandskroonactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp