Veel boze bezoekers kerkhof Winkel, ‘graven lagen onder de modder’

WINKEL – De openbare begraafplaats in Winkel is begin dit jaar door de gemeente Hollands Kroon aangepakt, in de loop van de jaren waren paden en grafmonumenten verzakt en was het grind op de paden vrijwel geheel verdwenen. Nu blijkt dat er veel zaken niet goed zijn gegaan door slechte communicatie van de gemeente Hollands Kroon.

Tijdens de renovatiewerkzaamheden werd er drainage onder de paden aangebracht, werden de verzakte paden verhoogd, werden diverse grafmonumenten op hoogte gebracht en werd het grind vervangen. Toen deze werkzaamheden gereed waren kreeg de aannemer een extra opdracht om de ca. 150 grafmonumenten op te hogen omdat deze aanzienlijk lager lagen dan de opgehoogde paden.

Over deze werkzaamheden zijn veel klachten binnengekomen. Omdat de gemeente heeft verzuimd de nabestaanden schriftelijk te informeren over de extra werkzaamheden hebben deze niet de kans te gekregen om te reageren of vragen te stellen en kregen de schrik van hun leven toen zij een bezoek brachten aan de begraafplaats.

Op veel graven lag grond door de aanleg van de drainage, beschadigde grafmonumenten, overal lagen spullen van de aannemer die niet tijdig zijn opgeruimd en ook het ophogen en rechtzetten van de monumenten is bij velen slecht gevallen, velen klagen over de slechte kwaliteit.

Boetekleed

De gemeente heeft het boetekleed aangetrokken en zegt in een reactie dat zij de renovatie heeft onderschat. De gemeente was uitgegaan van regulier onderhoud maar dit bleek helemaal fout te zijn en zij zal daarom ook in de toekomst dit als een echt project gaan aanpakken.

Ook de communicatie vooral moet beter en vooral gericht zijn op het tijdig informeren van alle belanghebbenden, de vragen die deze groep mensen heeft zal dan worden meegenomen in de uitvoering.

Sluiting

De gemeente lijkt het dan ook verstandig om in de toekomst bij dit soort renovaties de begraafplaats te sluiten voor publiek tot alle werkzaamheden gereed zijn en het kerkhof weer toonbaar is. Ook zal het toezicht uit handen worden gegeven aan een specialist in dit soort renovaties.

De aannemer die de grafmonumenten heeft verhoogd heeft beloofd om nog voor het einde van dit jaar alle grafmonumenten na te lopen en waar nodig zullen deze opnieuw gesteld worden en met extra grond worden aangevuld. Tevens zal de aannemer de grindpaden controleren en waar nodig verzakkingen herstellen.  In 2020 zal de aangelegde drainage worden gecontroleerd en de paden zo nodig worden geëgaliseerd.

[signoff]

Reageer op dit onderwerp