Hollands Kroon Actueel

Fractieoverleg CDA Hollands Kroon

HIPPOLYTUSHOEF – Op woensdag 23 oktober a.s. vergadert de fractie van CDA Hollands Kroon in de Hippolytuskerk, Kerkplein 17 te Hippolytushoef. De vergadering is openbaar en begint om 20.00 uur. In de vergadering worden de agenda’s voor de raadsvergaderingen van donderdag 31 oktober a.s. en 7 november a.s. besproken. 

Aan de orde komen o.a.:

  • 31 oktober: renovatie/reconstructie haven Den Oever,
  • overdracht binnenzwembaden
  • startnotitie regionale energiestrategie
  • 7 november: begroting 2020 en belastingverordeningen.

De stukken voor de raadsvergaderingen zijn (binnenkort) te vinden op de website van de gemeente. Ook als u met de fractie over andere onderwerpen wilt spreken bent u van harte welkom.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hollandskroonactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp