Hollands Kroon Actueel

De Maaier Wieringerwerf wordt appartementencomplex

WIERINGERWERF – Dit is de bedoeling van de eigenaar van het leegstaand complex in Wieringerwerf. Al geruime tijd is de eigenaar aan het werk om het pand een nieuwe invulling te geven en over het laatste plan kan ook het college zijn goedkeuring geven.

Het pand staat sinds 2018 leeg en het nieuwe plan kan ook op voldoende steun reken binnen de projectgroep ‘Herstructurering Wieringerwerf’, alleen past het plan niet binnen het huidige bestemmingsplan.

Vooral de bouwhoogte in het nieuwe plan, 13 appartementen verdeeld over drie verdiepingen waardoor er een gebouw ontstaat met 4 bouwlagen past niet in het bestemmingsplan.

Om  het toch mogelijk te maken zijn er voorwaarden verbonden aan de vergunning, zo moet het gebouw achter de voorgevelrooilijn van de rijwoningen aan de Professor Granpré Molièrestraat staan, moet de 4e bouwlaag terugliggen van de overige bouwlagen en is de uitstraling ondergeschikt aan de overige bouwlagen.

Verder moet de entree van het gebouw gemarkeerd zijn maar mag niet dominerend zijn in het gevelbeeld, het mag dus niet uitsteken. De bakstenen die gaan worden gebruikt moeten genuanceerd zijn en in een warme kleurstelling worden toegepast en tot slot is de parkeernorm gesteld op 1.4 auto’s per wooneenheid.

Het college geeft wel aan dat er nog enkele kanttekeningen zijn, zo is er nog geen sprake dat het plan geschikt is voor een omgevingsvergunning, dit proces moet nog gestart worden en moet er met de initiatiefnemers nog diverse gesprekken worden gevoerd voordat deze omgevingsvergunning kan worden verleend.

Het college heeft wel ingestemd met het ingediende principeverzoek.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hollandskroonactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp