Hollands Kroon Actueel

Zwembad de Terp in Wieringerwerf

Hollands Kroon draagt binnenzwembaden over

HOLLANDS KROON – Op aangeven van HOZE komt het college van Hollands Kroon met een voorstel richting de gemeenteraad om per 1 januari 2020 de vier binnenzwembaden in de gemeente over te dragen aan vier lokale instanties met ieder een eigen begroting.

Om dit te realiseren stelt het college het volgende voor aan de gemeenteraad:

  1. eigendom, beheer en exploitatie van de vier binnenzwembaden in Hollands Kroon per 31 december 2019 over te dragen aan vier lokale rechtspersonen, die via het HOZE-overleg met elkaar samenwerken en voor het afboeken van boekwaarde eenmalig € 250.402 beschikbaar te stellen;
  2. met ingang van 2020 een totale exploitatiebijdrage € 575.869 (exclusief loonsuppletie) te verstrekken en indexering daarvan jaarlijks bij de begrotingsbehandeling vast te stellen;
  3. de medewerkers in gemeentelijke dienst met ingang van 31 december 2019 te detacheren aan vier
    lokale stichtingen en gedurende de detachering de nadelige btw-effecten te vergoeden aan de
    stichtingen;
  4. de reserve zwembaden, conform de in dit voorstel opgenomen verdeling, vrij te laten vallen voor invulling van groot onderhoud in de baden tot en met 2025;
  5. HOZE de opdracht te geven om de reserve de komende jaren aan te vullen uit eigen opbrengsten, sponsoring en fondswerving, om zo ook na 2025 groot onderhoud te kunnen bekostigen, en in 2025 eenmalig een bijdrage beschikbaar te stellen van maximaal € 590.485 voor de uitvoering van onderhoud in de baden tot en met 2030, onder voorwaarde dat de exploitaties stabiel zijn.

De gemeente Hollands Kroon heeft al ambtelijke overeenstemming bereikt over het voorliggende voorstel, de medewerkers zijn al op de hoogte en er gaat nog nadere communicatie volgen over de verdere invulling van de detachering.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hollandskroonactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp