Hollands Kroon Actueel

Inwoners Hollands Kroon gaan straks mogelijk betalen voor afvoeren huishoudelijk afval

HOLLANDS KROON – Om de hoeveelheid restafval per inwoner terug te dringen naar 100kg per jaar moet Hollands Kroon drastische maatregelen nemen.

Hollands Kroon heeft zich verbonden aan de doelstellingen van ‘Van Aval Naar Grondstof’ of in het kort VANG, een initiatief van diverse organisaties zoals de vereniging van Nederlandse gemeenten, Rijkswaterstaat, het Rijk en de Koninklijke Vereniging voor Afval en Reinigmanagement.

In 2018 werd er per inwoner nog voor ruim  160kg aan restafval opgehaald, dit moet naar 100kg per inwoner per jaar. De gemeente Hollands Kroon is bang dat de gemeente de doelstelling niet gaat halen en denkt dus na over diverse maatregelen.

Maatregelen zoals een variabel tarief voor de grijze  container en/of per worp in 1 van de ondergrondse restafvalcontainers.  Wanneer de gemeente de plannen definitief gaat maken is nog onduidelijk, ook zal eerst nog de gemeenteraad hun oordeel hierover moeten gaan vellen.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hollandskroonactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp