Hollands Kroon Actueel

Snackwagen Anna Paulowna moet verdwijnen

ANNA PAULOWNA – De snackwagen die begin dit jaar een vergunning kreeg om op de parkeerplaats naast Sportlaan 21 in Anna Paulowna haar waren te gaan verkopen is deze vergunning weer kwijtgeraakt.

Tegen het geven van de vergunning is bezwaar gemaakt en de commissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren waarom de vergunning is herroepen en de aanvraag wordt geweigerd.

De bezwaarmaker heeft diverse bezwaren aangevoerd waaronder vermindering van woongenot, verkeersaantrekkende werking, en geur- en geluidsoverlast en dat de vergunning is verleend in strijd met het bestemmingsplan.

Tijdens de hoorzitting kreeg de vergunninghouder te horen dat hij een omgevingsvergunning ‘planologisch strijdig gebruik’ moet aanvragen waarop deze reageerde dat hij dit gedaan heeft maar bij de gemeente is deze niet binnengekomen waarop is besloten de vergunning te weigeren. 

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hollandskroonactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp


Uw banner hier?