Hollands Kroon Actueel

Johan Paul de Groot(CU): ‘Tijd voor nieuw woonakkoord’

HOLLANDS KROON – Er moet in 2020 een nieuw woonakkoord gesloten worden, met afspraken over de bouw van extra sociale huurwoningen en verduurzaming van bestaande woningen. Belangrijk onderdeel van dit woonakkoord 2.0 moet zijn het op zo kort mogelijke termijn afschaffen van de verhuurdersheffing. Hiervoor pleit een groep van ruim 40 leden van de ChristenUnie in een motie op het partijcongres van zaterdag 23 november aanstaande.

De motie is ingediend door Frank Visser, gemeenteraadslid voor de ChristenUnie in Haarlem, en wordt ondersteund door raadsleden uit bijna alle grote steden. Ook Silva Visser (raadslid gemeente Medemblik, Johan Paul de Groot (raadslid Hollands Kroon) en Kees Maas (raadslid gemeente Hoorn) zijn indieners van deze motie.

Silva Visser: “De wachtlijsten voor sociale huurwoningen lopen alleen maar op, met name in de steden. De verhuurderheffing zorgt dat corporaties onvoldoende kunnen investeren in nieuwe woningen, in renovatie en in verduurzaming. Ondanks kortingsregelingen is de verhuurderheffing de afgelopen jaren alleen maar gestegen. Het gevolg is dat verhuurders steeds meer huurinkomsten moeten afdragen aan belastingen. Wij roepen het kabinet op dit geld in te zetten voor nieuwbouw, renovatie en de energietransitie.

De ChristenUnie-leden willen aan de afschaffing van de verhuurderheffing voorwaarden verbinden. Frank Visser: “De verhuurderheffing was in 2013 onderdeel van het eerste woonakkoord. De maatregel was bedoeld om extra inkomsten te creëren tijdens de economische crisis. De economische crisis is voorbij. Inmiddels zitten we in een bouwcrisis. We moeten zorgen dat de verhuurders het geld dat ze besparen door afschaffing van de verhuurderheffing ook echt gaan gebruiken voor investeringen. Daarom willen we een nieuw woonakkoord waarin afspraken hierover worden vastgelegd.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hollandskroonactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp