Hollands Kroon Actueel

Wmo en jeugdzorg vaak oorzaak hogere Ozb

HOLLANDS KROON – Gemeenten zeggen steeds meer geld nodig te hebben om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit te voeren. De oplopende kosten, samen met tekorten bij de jeugdzorg, worden vaak genoemd als aanleiding voor een Ozb-tariefverhoging.

Het hek is van de dam als oplopende budgettaire problemen in het sociale domein op huiseigenaren worden afgewenteld via een hogere Ozb”, zegt directeur belangenbehartiging Rob Mulder van Vereniging Eigen Huis.

De bekostiging van WMO en Jeugdzorg is een zaak tussen de Rijksoverheid en gemeentelijke overheden. Zij moeten dit onderling regelen, laat de huiseigenaar hier buiten”.  

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hollandskroonactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp


Uw banner hier?