Hollands Kroon wil gronden transferiumterrein Den Oever overnemen van Connexxion

DEN OEVER – De afgelopen 10 jaar is de gemeente druk bezig geweest met het ontwikkelen van een mobiliteitspunt in Den Oever  en het verder upgraden van de Havenweg in Den Oever.

Nu heeft zich de kans voor gedaan om met hulp van de provincie via een verleende subsidie het terrein over te nemen van Connexxion. In de tien jaar dat de gemeente bezig is me het het masterplan voor Den Oever is de finale aangebroken en zijn vrijwel allen projecten, op twee na, voltooid. Deze twee projecten is het herontwikkelen van het bustransferium en de signaletique.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college: “Het transferium ligt nabij de N99 en de A7 en is een belangrijk knooppunt voor zes buslijnen naar Den Helder, Schagen, Alkmaar, Hoorn en Leeuwarden. Het is bovendien een opstapplaats voor de internationale Flixbus. Het huidige transferium voldoet, maar is desolaat, het gebouw staat (zonder onderhoud) al jaren leeg en er zijn geen faciliteiten voor bezoekers in bredere zin. Ook is het niet goed benaderbaar voor minder validen.

Vanuit het Masterplan voor Den Oever is altijd gezegd dat het transferium en dus de binnenkomst van het dorp, een visitekaartje moet zijn. De gemeente Wieringen had al plannen voor een zogenoemde Poort van Noord-Holland. Dit is nooit tot uitvoering gekomen vanwege het versnipperde eigendom van de onderliggende gronden, gebrek aan funding en onvoldoende medewerking van andere stakeholders, zoals Rijkswaterstaat en Connexxion zelf. Maar ook, ondanks alle inzet vanuit de gemeente, bleef de verkoop van
de grondstukken van de naastgelegen strip achter bij de verwachtingen.

De herinrichting van het bustransferium gaat verder dan alleen renoveren van de perrons, zo wordt er rekening gehouden met elektrisch laden van alle voertuigen, het herinrichten van het parkeerterrein en verbindingen met de middenstanders in Den Oever en met Den Oever zelf.

De kosten van de herinrichting inclusief grondaankoop is € 774.900,- vanuit de provincie komt een subsidie van € 180.000,- voor de herontwikkeling van het bustransferium waardoor de totale kosten voor Hollands kroon uitkomt op € 594.900,-

Het raadsvoorstel waar vanavond de gemeenteraad over gaat stemmen betreft alleen de aankoop van de gronden, € 215.000,- k.K.. In het eerste kwartaal van 2020 zal de gemeenteraad zich gaan buigen over het voorstel voor de herinrichting van het gebied.

Puur om strategische redenen wil het college de gronden van Connexxion verwerven:

  1. Connexxion voert geen onderhoud uit ten aanzien van grond en opstal en is, ondanks haar positie als eigenaar van de gronden, ook niet van plan dit te doen. De komende acht jaar gaat er dus niets veranderen. 
  2. Connexxion heeft geen middelen om in financiële zin bij te dragen aan het project. Dat laat de exploitatie van de concessie niet toe.
  3. Dat betekent dat zonder het feitelijk eigendom te verwerven de gemeente niet kan overgaan tot de ontwikkeling van het gebied.
  4. Als Hollands Kroon de gronden kan verwerven dan kan er een ontwikkeling worden neergezet met meerdere doelstellingen. Denk aan extra P+R, elektrisch snelladen, kioskfunctie voor reizigers, nauwe verbinding met de aanliggende supermarktketen en het toekomstige hotel, plus de kans om een volwaardig en aantrekkelijk transferium te maken en te behouden voor Den Oever.
  5. In de toekomst kan de afrit van de A7 wijzigen of kan er een verbreding van de N99 plaatsvinden. De gronden zijn dan strategisch in handen van de gemeente.
  6. Als bij een volgende transportconcessie door de Provincie Noord-Holland, Connexxion niet de contractspartij wordt, kan het transferium, zonder problemen, aan een opvolgende partij worden
    opgeleverd.
  7. En tot slotte heeft Hollands Kroon op deze wijze zelf invloed op de ruimtelijke kwaliteit van deze ontwikkeling

[signoff]

Reageer op dit onderwerp