Hollands Kroon gaat wijk voor wijk van het gas af.

HOLLANDS KROON – Dit staat te lezen in het concept Programma Duurzaamheid dat het college vanavond gaat aanbieden aan de gemeenteraad in Anna Paulowna. Dat er de aankomende jaren veel op de inwoners van Hollands Kroon af komt is al geruime tijd duidelijk.

De energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en het herstel van biodiversiteit komen samen op gebiedsniveau. Dat gebeurt regionaal, gemeente breed, in dorpen, wijken of op straatniveau. Afhankelijk van het onderwerp kiest de gemeente voor één van deze schaalniveaus. De gemeente gaat werken aan integrale oplossingen en voor een gebieds- en wijkgerichte aanpak.

Biodiversiteit en kosten verduurzamen

Dat de aankomende veranderingen grote emoties oproepen bij de inwoners van Hollands Kroon is al langere tijd zichtbaar, zoals altijd vragen maatschappelijke, ruimtelijke en economische veranderingen iets van inwoners, bedrijven en betrokken organisaties, zegt Hollands Kroon. Sommigen zijn enthousiast over het verduurzamen van hun huis of kantoor maar anderen zijn verdrietig door de achteruitgang van biodiversiteit of juist boos over de hoge kosten van de verduurzaming. Hollands Kroon laat weten voor al deze mensen aandacht te hebben en zegt dat duurzaamheid niet altijd leuk en gemakkelijk is, maar dat het betekent luisteren, aansluiten op de taal van de doelgroepen en een eerlijke en duidelijke boodschap brengen.

Rol van inwoners en ondernemers

De transitie naar een duurzame samenleving heeft impact. Naast een eerlijke boodschap, laat Hollands Kroon ruimte voor inwoners en (agrarische) ondernemers om actief deel te nemen. Zo staan zij klaar om lokale energiecoöperaties in dorpen en wijken te helpen. En zien zij een belangrijke rol voor inwoners en ondernemers in het verduurzamen van hun huis, straat, dorp, bedrijf en leefomgeving. Hollands Kroon zal waar mogelijk ruimte voor eigen initiatief laten.

Samenwerken voor het klimaat! Klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, circulaire economie en biodiversiteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Samenwerking met partners is essentieel, met de inwoners, met maatschappelijke organisaties, met bedrijven, met kennisinstellingen en met overheden. Gelukkig zijn er steeds vaker inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties die een bijdrage willen leveren. Hoe kunnen we anderen helpen bij te dragen aan de oplossing voor de maatschappelijke opgaves? Dat vraagt om steeds weer naar de eigen rol van de gemeente te kijken.

Vanavond zal het college in het gemeentehuis in Anna Paulowna het concept Programma Duurzaamheid 2020-2022 overhandigen.

Reageer op dit onderwerp