Hollands Kroon Actueel

Hollands Kroon zoekt nieuwe locaties om groene energie op te wekken

HOLLANDS KROON – Er ligt in Nederland een grote opgave om groene energie op te wekken. In Hollands Kroon is dat al goed zichtbaar, zoals met het windmolenpark in de Wieringermeer. Daarmee draagt de gemeente al flink bij aan de landelijke opgave. We zijn er echter nog niet, er is meer nodig, bijvoorbeeld door plekken van omvang te vinden waar we zonnepanelen kunnen plaatsen.

Bijeenkomsten

Om de mogelijkheden voor extra opwek van groene energie te verkennen, zijn er twee bijeenkomsten. Belangstellenden zijn van harte welkom om mee te denken op:
 

Datum Tijd Locatie Adres
22 januari 19.00-22.00 uur Leven van de Wind Oosterterpweg 12, Wieringerwerf
5 februari 19.0-22.00 uur MFA De Ontmoeting De Verwachting 1, Anna Paulowna

Voor beide sessies zijn maximaal 30 plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via de oranje button op deze pagina.

Oplossingen

“We hopen op een goede opkomst”, zegt wethouder Duurzaamheid Theo Meskers. “De opgave is groot, de druk van het Rijk om met oplossingen te komen ook. We staan nu aan de lat om zelf met oplossingen komen om voldoende groene energie op te wekken. Bijvoorbeeld met zonnepanelen op daken. Welke plekken of locaties lenen zich daarvoor? Medewerking van inwoners, bedrijven en betrokken organisaties is belangrijk.”

Regionale Energiestrategie (RES)

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat elke regio in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES) opstelt. Hierin nemen we op hoe en waar we duurzame energie opwekken, met de blik gericht op 2030. Hollands Kroon is onderdeel van de regio Noord-Holland Noord.

Voor meer informatie over de RES, het proces en de planning kijkt u op de website van Energieregio Noord-Holland Noord.

Reageer op dit onderwerp