Nieuwe dijkinspecties vanwege dalend waterpeil. (Foto: HHNK)

Voorjaarsinspectie Hoogheemraadschap van start

HOLLANDS KROON – De Voorjaarsinspectie van de dijken is weer begonnen. De gebiedsbeheerders van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier lopen in tweetallen alle waterkeringen af om te checken of er schade is.

Dus als u mannen en vrouwen van het hoogheemraadschap met prikstokken op de dijken ziet of misschien zelfs op uw eigen land, weet u wat ze doen. En hebt u zelf schade geconstateerd zoals een omgevallen boom, graafschade en natte plekken of ernstige verzakkingen, laat het even weten via het formulier Melding openbare ruimte.

De voorjaarsinspectie vindt plaats ná het stormseizoen en vóór 1 mei. Later in het seizoen staat het gras te hoog om alle mogelijke schades te ontdekken. Het HHNK controleert eind winter/begin voorjaar om te kijken hoe de waterkeringen de stormen hebben doorstaan. Mocht het in februari of maart alsnog onstuimig worden, dan controleren zij nog eens met speciale aandacht voor nieuwe schades.

Graafschade en verzakkingen

HHNK checkt bij alle waterkeringen of er stukken dijk zijn weggeslagen of weggespoeld, of de grasmat mooi dicht is, of er sprake is van graafschade, of de basaltstenen nog netjes liggen en ze checken op natte plekken, verzakkingen en afkalving van riet. Ook dit jaar besteden zij aandacht aan schades die veroorzaakt zijn door mollen. Bij veel molshopen bij elkaar, halen zij er meteen een mollenvanger bij.

Inzicht in kwaliteit waterkeringen

Alle schades noteren ze digitaal en die informatie gebruiken ze om de onderhoud- en beheermaatregelen te plannen. Ernstige schade verhelpen we meteen, minder serieuze schade nemen ze mee in een geplande onderhoudsbeurt. Doordat het HHNK al vijf jaar op deze manier werkt en alle gesignaleerde schades zijn vastgelegd, helpen de inspecties om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de waterkeringen. Ook bieden de gegevens houvast voor toezicht en handhaving, versterkingswerkzaamheden en voor vergunningverlening.   

Reageer op dit onderwerp