Tijdelijke logies voor arbeidsmigranten in Hippolytushoef, ’t Veld, Slootdorp, Oude Zeug en Nieuwe Niedorp

HOLLANDS KROON – Het college komt met een positief voorstel naar de gemeenteraad om in Hippolytushoef, ’t Veld en Nieuwe Niedorp tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten toe te staan. De gemeenteraad heeft in oktober 2019 beleidsregels vastgesteld voor tijdelijke logiesfuncties.

In totaal zijn er zes verzoeken binnengekomen, 2 in Anna Paulowna, 1 aan de Rijksweg 23 in Hippolytushoef, hier moet de indiener aantonen dat het verzoek past binnen de regels van de Provinciale Ruimtelijke Verordening en de provincie hier ook mee akkoord gaat. 

De aanvraag voor tijdelijke huisvesting in ’t Veld gaat om maximaal 200 tijdelijke medewerkers op het perceel Westerweg 27 in Nieuwe Niedorp voor de duur van 20 jaar, ook hier moet de aanvrager aantonen dat het verzoek past binnen de regels van de Provinciale Ruimtelijke Verordening en de provincie haar akkoord geeft. Het college staat in beginsel positief tegen de gevraagde ontwikkeling voor tijdelijke huisvestingsfaciliteit voor maximaal 40 medewerkers voor een periode van 10 jaar tot aan het ingebruikname van de grootschalige huisvestingsfaciliteit.

Ook staat het college in beginsel positief tegen een ontwikkeling van extra huisvestigfaciliteit op de Valbrugweg 6 in Nieuwe Niedorp, mits het aantal te huisvesten medewerkers onder de 80 personen blijft en dit aantal medewerkers overeenstemt met de tijdelijke arbeidsbehoefte van het agrarisch bedrijf.

Ook wil het college meewerken aan de huisvesting van tijdelijke medewerkers op het perceel Ulkeweg 23 in Slootdorp, mits in de accommodatie zelf een voorziening voor levensmiddelen beschikbaar is die alleen toegankelijk is voor gebruikers van de logiesfunctie. 

En tot slot staat het college ook positief tegen de komst van twee hotelschepen in het Kluisgat Oude Zeug.

Reageer op dit onderwerp