Hollands Kroon Actueel

Grootschalige opvang voor Arbeidsmigranten ’t Veld, 200 bedden voor de lange termijn

‘T VELD – Agrostar Uitzendorganisatie BV. heeft bij de gemeente Hollands Kroon een principeverzoek ingediend om op het perceel Westerweg 27 in ’t Veld lange termijn opvang te realiseren met 200 bedden, ook is er een verzoek ingediend om een korte termijn oplossing toe te staan om zo de periode tot oplevering van de grootschalige huisvesting te kunnen overbruggen.

Het merendeel van de 250 tot 400 werknemers van Agrostar is afkomstig uit Polen en Roemenië en werkt via Agrostar bij bedrijven in de Agrarische sector in Noord-Holland Noord. Éen van deze bedrijven is AS de Boer BV die vollegrondsgroenten en tulpenbollen teelt en afhankelijk van het seizoen 40 tot 80 medewerkers in dienst heeft, waarvan het grootste deel inhuurt via Agrostar.

Beide bedrijven, Agrostar en AS de Boer kampen met een omvangrijke en urgente huisvestingsbehoefte voor buitenlandse werknemers, eerdere initiatieven van Farm Field Onroerend Goed BV, het bedrijf dat het onroerend goed voor beide bedrijven verzorgt, om in de gemeenten Schagen en Hollands Kroon huisvesting te realiseren zijn helaas niet van de grond gekomen, en in combinatie met schaarste op de woningmarkt is er nu sprake van een omvangrijke en urgente huisvestingsopgave.

Lange termijn oplossing: grootschalige huisvestingsfaciliteit met 200 bedden

Om de doelgroep short-stay en mid-stay het beste te kunnen huisvesten zegt Farm Field Onroerend Goed BV. dat dit het beste kan in een grootschalige voorziening met 200 bedden en 24/7 toezicht en beheer. De locatie Westerweg 27 in ’t Veld/Nieuwe Niedorp waar deze faciliteit moet komen is op dit moment door AS de Boer BV. in gebruik als agrarische bedrijfslocatie, en is door de ligging vlakbij de kernen uitermate geschikt voor grootschalige huisvesting van buitenlandse werknemers. Daarnaast zegt Agrostar, zijn er relatief weinig omwonenden waardoor het overlast tot een minimum beperkt kan worden.

Maximaal 20 jaar

De opvang blijft volgens Agrostar maximaal 20 jaar geëxploiteerd worden, waarna het weer gesloopt gaat worden en de twee bedrijfswoningen gaan worden ingezet als burgerwoningen. De grond zal daarna weer worden ingezet als agrarisch onbebouwd perceel.

Maar om dit project te kunnen realiseren is er op korte termijn een urgentie behoefte aan 100 extra vegunde slaapplaatsen volgens Agrostar, boven op de reeds aanwezige 40 gerealiseerde slaapplaatsen op de Valbrugweg 4 in ’t Veld. Agrostar zegt dat van deze 100 bedden er maximaal 30 benodigd zijn voor personeel van AS de Boer en 70 voor overige klanten.

De gemeenteraad zal donderdag 27 februari een beslissing gaan nemen over dit principeverzoek

Reageer op dit onderwerp