Hollands Kroon Actueel

Foto aangeleverd

Noodopvang voor kinderen Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – Het kabinet kondigde zondag 15 maart aan dat alle scholen en kinderopvang van 16 maart tot 6 april hun deuren moeten sluiten. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Voor kinderen van 0 tot 12 jaar waarvan de ouders cruciale beroepen uitoefenen is er wel noodopvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat de ouders kunnen blijven werken. Hierbij zijn ook ruimere openingstijden van de noodopvang mogelijk dan u gewend bent. Deze opvang is zonder extra kosten.

Normaal geen opvang?

Ook kinderen van ouders met cruciale beroepen waarbij de opvang normaal gesproken in het netwerk wordt opgevangen (bijvoorbeeld door opa en oma) maar waarbij dit nu niet meer mogelijk is, kunnen terecht bij de noodopvang. Hiervoor kunt u onder andere rechtstreeks contact opnemen met Kappio of SKDH.

Waar vindt de opvang plaats? 

Het uitgangspunt is dat de opvang plaatsvindt op de plekken waar uw kind normaal gesproken ook aanwezig is. We horen van enkele organisaties binnen het onderwijs en de kinderopvang dat zij de opvang gezamenlijk gaan regelen. Dit kan betekenen dat uw kind niet op school wordt opgevangen, maar op de kinderopvang. Uiteraard onder begeleiding van een leerkracht en een pedagogisch medewerker. Om te voorkomen dat leerkrachten en pedagogisch medewerkers onder druk komen te staan bij steeds meer ziekmeldingen onder het personeel, is het goed dat zij op deze manier de samenwerking opzoeken. Zo kunnen zij de werkdruk acceptabel houden en zich inzetten voor de noodopvang. Wij vertrouwen erop dat het onderwijs en de kinderopvang hun manier van noodopvang goed naar de ouders communiceren, op de manier zoals ze dit gewend zijn.

Kinderen met Sociaal Medische Indicatie

De opvang voor kinderen met een Sociaal Medische Indicatie gaat gewoon door als dit niet binnen het eigen netwerk geregeld kan worden.

Let op!

Voor ouders geldt nog het volgende wat betreft kinderopvang:

  • Schrijf uw kind niet uit bij uw kinderopvangorganisatie of BSO, wel afmelden als u er tijdelijk geen gebruik van maakt.
  • Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.
  • Pas niets aan bij de belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag.

Coördinatie vanuit de gemeenten vanaf woensdag 18 maart 

Vanaf woensdag 18 maart draagt het ministerie de verantwoordelijkheid van de noodopvang over aan de gemeenten. Dit houdt concreet in dat wij binnen de regio contact houden met alle kinderopvangorganisaties en onderwijsinstellingen. Daarbij vragen wij hen een inventarisatie van de behoefte naar opvangplekken te doen. Zoals het er nu naar uit ziet, zijn alle onderwijsinstellingen en kinderopvanglocaties bereid om hun opvang op de normale locatie aan te blijven bieden of hier een samenwerking in op te zoeken. Mocht hier toch verandering in komen (omdat er bijvoorbeeld veel zieke medewerkers zijn) dan kijken wij binnen de regio hoe dit kan worden opgelost. Ook hier vertrouwen wij op de reguliere communicatiekanalen van het onderwijs en de kinderopvang naar ouders toe.

VVE indicaties en toezicht en handhaving van de kinderopvang 

Vanwege de drukte bij de GGD worden de gesprekken voor een indicatie Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) en de toezicht en handhaving van de kinderopvang tot nader order stilgelegd. Wij informeren u zo spoedig mogelijk als dit weer in gang wordt gezet en waar u dan terecht kunt.

Vragen? 

Voor inhoudelijke vragen over bijvoorbeeld de openingstijden van de noodopvang, hygiëne reglementen en de laatste landelijke ontwikkelingen kunt u terecht bij uw onderwijs- of kinderopvangorganisatie, zoals u dat gewend bent. Wij zorgen er binnen de regio voor dat zij up-to-date blijven van de landelijke maatregelen.

Reageer op dit onderwerp