Hollands Kroon Actueel

Foto aangeleverd

Hollands Kroon breidt voorschoolse educatie uit naar minimaal 960 uur per jaar

HOLLANDS KROON – Het kabinet heeft afgesproken om het aanbod van voorschoolse educatie verder te verhogen en nu is op basis van nieuwe inzichten duidelijk hoe de effectiviteit van de voorschoolse educatie kan worden verbeterd en zijn er nieuwe landelijke maatregelen ingevoerd.

Met het verder uitbreiden van de voorschoolse educatie wil het kabinet de ontwikkeling van peuters met een risico op een onderwijsachterstand verder stimuleren en zo onderwijsachterstanden proberen te voorkomen. Éen van deze maatregelen is het verder uitbreiden van de omvang van de voorschoolse educatie per 1 augustus 2020 naar minimaal 960 uur per jaar, gemiddeld 16 uur per week, dit is nu nog 10 uur per week, voor peuters in de leeftijdsgroep van 2.5 tot 4 jaar met een indicatie Voor- en Vroegschoolse (VVE).

Hollands Kroon is in overleg met de schoolbesturen en directies kinderopvang in Hollands Kroon om te kijken op welke wijze invulling kan worden gegeven aan het bieden van 16 uur VVE. De aanbieders van VVE in Hollands Kroon hebben reeds aangegeven per 1 augustus 2020 16 uur VVE te willen gaan invoeren.

 

Reageer op dit onderwerp