Hollands Kroon Actueel

Hollands Kroon stelt zich garant voor mogelijke problemen stalen damwand Kerkwegbrug Anna Paulowna

ANNA PAULOWNA – Hollands Kroon heeft bij het vervangen van de Kerkwegbrug bij Anna Paulowna werkzaamheden uitgevoerd voor de provincie Noord-Holland zoals het verwijderen van de overkluizing en het plaatsen van een stalen damwand in de kanaaloever.

De provincie Noord-Holland heeft hiervoor een afkoopsom van € 329.400,- voor betaald maar de verantwoordelijkheid lag bij de gemeente Hollands Kroon. Toen het werk in juli 2019 gereed was, was het de bedoeling dat het provinciale deel weer naar de provincie zou gaan, maar hier is tussen de gemeente en de provincie een discussie ontstaan.

Om een KPN-kabel niet te beschadigen is in de damwand één kortere damwandplank gebruikt, die constructief gezien geen gevolgen heeft voor de stabiliteit van de damwand, maar de provincie Noord-Holland vreest dat bij toekomstige baggerwerkzaamheden grond kan weglopen waardoor de damwand wel onstabiel kan gaan worden.

De provincie wil daarom niet de damwand onvoorwaardelijk in beheer eigendom nemen maar eist van Hollands Kroon dat zij zich garant gaan stellen voor de duur van 20 jaar om eventuele problemen voor rekening te nemen.

Hollands Kroon laat weten dat dit niet het geval zal zijn, omdat de damwand in de vaste bodem van klei staat waardoor onderloopsheid niet zal plaatsvinden. Drukverschil zal er daarom niet optreden en dus ook geen waterstroom die een uitspoeling kan veroorzaken. De adviseur van de gemeente, de Anteagroup, steunt de gemeente hierin. Om toch mogelijke problemen toch te voorkomen laat de gemeente nog een mat van betonblokken op de vaste waterbodem plaatsen, mocht er dan toch nog onderloopsheid plaatsvinden dan is dit probleem met een paar kruiwagens grond opgelost.

Het college van Hollands Kroon ziet er daarom ook geen problemen in om deze garantie te geven. De damwand heeft een levensduur van tussen de 60 en 100 jaar.

Reageer op dit onderwerp